Poštovani,

Je li moguće da se uredi pločnik i ukloni raslinje s desne strane ceste koja vodi od Martija prema Kastvu? Naime, na jednom dijelu zbog divljeg raslinja pješaci prelaze na kolnik i izlažu se opasnim situacijama. Raslinje sad u proljeće prelazi na kolnik te ometa nesmetan prolaz i vozilima. Iako se možda radi o privatnoj parceli, raslinje ugrožava sudionike u prometu i potrebno ga je ukloniti.

Radenka / 29.04.2022.

Poštovani,
čim smo ga dobili, Vaš je upit proslijeđen nadležnoj gradskoj službi Trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. čiji će djelatnici na navedenom području nepoželjnu vegetaciju ukloniti sukladno planu i prioritetima postupanja na nerazvrstanim cestama prema važnosti, unutar slobodnog profila i na dijelu nogostupa. Prethodno će Direkcija komunalnog redarstva vlasnike privatnih parcela upozoriti na njihovu obvezu uklanjanja nepoželjne ili vegetacije bilo koje vrste, radi sprječavanje ugroze u prometovanju vozila i na nogostupima, radi nesmetanog prolaza pješaka, što je pak sukladno Zakonu o cestama.
U Rijeka plusu pritom naglašavaju da je za tretiranje vegetacije nužno stabilno vrijeme, kako bi se tretirana vegetacija primjereno osušila i uklonila.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite