Poštovanje svima, molim konkretan odgovor: kada će se urediti pothodnik na Piramidi? Pod time mislim:
1. Osvjetljavanje svih ulaza u pothodnik
2. Bojanje svih zidova na kojima su uništeni grafiti (sve neuništene grafite primjerenog sadržaja ostaviti, to je zaista predivan vid umjetnosti i kao takav treba poticati, a ne zabranjivati)
3. Kad je kiša, sve prokišnjava, sklisko je i opasno
4. Zamjena ili prefarbavanje rukohvata
5. Popravak stepenica na ulazima
6. Dodajte sami…

Najvažnije od svega je: pothodnik mora biti privlačan, uredan, bolje osvjetljen kako bi ljudi prolazili kroz njega, a ne uporno preko ceste gdje je isto zabranjeno. Kad se dogodi tragedija, bit će: tko je kriv, tko je odgovoran. Ajde da se to ne dogodi, sredite pothodnik na radost svih. LP

Mali Brat / 21.09.2022.

Poštovani,

osvjetljavanje pothodnika veći je zahvat koji se ne može realizirati iz sredstava redovnog održavanja s obzirom da na toj lokaciji nema napajanja. Još u 2021. godini predloženo je Mjesnom odboru Centar – Sušak da se osvjetljavanje pothodnika uvrsti u komunalne prioritete koje određuju mjesni odbori. Mjesni odbor Centar-Sušak uvrstio je ovaj zahvat kao prijedlog, ali ga, na koncu, nije usvojio u Plan za realizaciju. Nažalost, prema informacijama koje imamo iz mjesnoga odbora, za 2023. godinu zahtjev nije čak uvršten niti kao prijedlog.

Bojanje zidova i rukohvata, obavlja se u okviru raspoloživih sredstava iz redovnog održavanja, dok se stepenice popravljaju periodično također iz sredstava redovnog održavanja.

Zbog prokišnjavanja, kontaktirali smo Hrvatske ceste jer je prometnica iznad pothodnika u njihovoj nadležnosti. U Hrvatskim cestama ističu da su prošle godine izvršili glavni pregled vijadukta Pećine. Utvrđeno je da se do procjeđivanja dolazi na pozicijama prijelaznih naprava. Također, obavijestili su gradsku upravu da, s obzirom na starost samog objekta i oštećenja nije moguće izvesti trajnu sanaciju sa strane kolnika, no u predstojećoj godini izradit će tehničku dokumentaciju sanacije vijadukta koji će obuhvatiti i sanacije prijelaznih naprava na kojima dolazi do propuštanja vode s prometnice. Naravno, stanje vijadukta nastavit će se pratiti, kao i do sada, te će Hrvatske ceste prema potrebi reagirati i poduzimati potrebne aktivnosti kako ne bi došlo do daljnjeg oštećivanja pothodnika.

Tijekom obrade prioriteta mjesnog odbora za 2022. godinu građani su već dali zahtjev za postavljanje neklizajućih traka ili ohrapljivanje hodne površine kako bi se smanjila klizavost na stepenicama i u unutrašnjosti pothodnika. Nažalost, utvrđeno je da to nije moguće realizirati jer je pothodnik popločen vrstom pločica koja se ne može ohrapaviti. S druge strane, postava neklizajućih traka se ne preporučuje, s obzirom da se radi o vrsti pločica s fugama na spojevima pločica što onemogućuje kvalitetno prianjanje traka za podlogu. Uz to, hodna ploha kontinuirano je izložena jačim kemijskim sredstvima koja se koriste za pranje pothodnika, jednom tjedno.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Hvala na odgovoru, ali stvarno ste mogli sažeti u 4 riječi: pothodnik ne mislimo uređivati.

Poštovana Gradska upravo,

Obzirom da bi se iz konteksta vašeg odgovora “Malom Bratu” moglo zaključiti kako bi se osvjetljavanje pothodnika riješilo da je isto Vijeće MO Centar-Sušak uvrstilo u svoje komunalne prioritete za 2022., odnosno 2023. godinu, podsjećamo na sljedeće:

– Mjesnom odboru Centar-Sušak za rješavanje “komunalnih prioriteta” ili malih komunalnih akcija godišnje je na raspolaganju 165.000,00 kn, a prema procjeni stručnih službi Grada rekonstrukcija rasvjete u pothodniku, uključujući potrebnu tehničku dokumentaciju koštala bi oko 100.000,00 kn

– sagledavajući i druge potrebe na terenu, Vijeće je ocijenilo da je navedeni trošak nesrazmjeran u odnosu ne te druge potrebe i raspoloživa sredstva te je dopisom od studenog 2021. s tim zaključkom upoznalo Grad, uz prijedlog da se rekonstrukcija rasvjete riješi iz drugih sredstava gradskog proračuna.

Nema nikakve dvojbe da je cijeli pothodnik potrebno urediti i rekonstruirati, ali kako je to vidljivo i iz odgovora Gradske uprave, radi se o složenom zahvatu koji naravno nadilazi i mogućnosti i raspoloživa sredstva mjesnog odbora. Iako se pothodnik nalazi na području MO Centar-Sušak ipak je riječ o komunalnom (infrastrukturnom) objektu značajnom za širu zonu no što je to područje MO-a i njegovih stanovnika pa smatramo da u planiranju i osiguravanju sredstava za njegovo uređenje treba i pristupiti na taj način. Nadamo se, naravno, da će se to i dogoditi u neko skorije vrijeme, usprkos svim realnim i stvarnim ograničenjima koje navodite u svom odgovoru “Malom Bratu”.

Odgovorite