Poštovani,
Vlak koji prometuje kroz centar grada biva zaglavljen svaki drugi dan po dva sata i više!!!
Zar ja svaki drugi dan da bi došao doma moram sjediti u autu 2 sata po ovim vručinama ??!,
Napravljena je nova pruga na brajdici, zašto vlak ne ide okolnim putem nego baš po centru grada ??!
Ovo je postalo cirkus !!!
Šta bi nilo da treba hitna intervencija na placi, požar, hitna pomoć i slično ??!!
KATASTROFA !!!

Chello77 / 22.07.2022.

Poštovani,
zahvaljujemo na javljanju te Vas ovim putem obavještavamo kako je dana
24. srpnja 2022. godine ovlaštena osoba TD Rijeka plus d.o.o. prijavila, na lokaciji Putnička obala, vozilo kombi koje smeta za regularno odvijanje prometa.
Na nalog prometnog redarstva, u čijoj je nadležnosti postupanje prema nepropisno zaustavljenim ili parkiranim vozilima, a sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, na teren je izašlo specijalno vozilo „pauk“. Zbog veličine vozila, navedeni kombi nije bilo moguće premjestiti, te je izvršen pokušaj premještanja vozila za što je izdan i nalog za plaćanje u iznosu od 250,00 kn.
Prema registarskoj oznaci vozila utvrđen je vlasnik vozila koji je odmah kontaktiran da hitno pomakne vozilo, što je i učinjeno. Nažalost, neodgovornost je još jednom dokazala kako su zbog nesavjesnih pojedinca ostali sudionici u prometu trpe.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovana gradska upravo,
ovo je djelomičan odgovor na prethodno postavljeno pitanje koje itekako zaslužuje veliku pažnju. Glavni dio pitanja je upravo bio – zbog čega vlakovi prolaze centrom gradu unatoč činjenici da je prije godinu dana dovršen kolosijek točnije tunel Vežica upravo za prolazak vlakova iz smjera Brajdice?

Sljedeće bitno pitanje je, ukoliko je već dopušten prolazak vlakovima centrom grada, zbog čega se ne izradi prometni elaborat u suradnji s HŽ-om po kojem bi se možda ukinula parkirna mjesta koja se nalaze neposredno uz kolosijek na parkingu Putničke obale i da se posebno iscrta horizontalnom signalizacijom , radna širina vlaka po kojoj bi se posebno naglasila zabrana parkiranja u toj zoni.

Razmislite malo o ovoj problematici i činjenici da se kolaps radi vlaka u centru grada događa gotovo svakodnevno.

Poštovani,

uz ispriku zbog kašnjenja s odgovorom, obavještavamo Vas da, kako navode u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, planovi na razini Grada predviđaju da se taj dio pruge u dogledno vrijeme neće koristiti za željeznički teretni promet. Ujedno napominju i da je dio pruge na trasi državne ceste D-8, na potezu Ulice Ivana Zajca, pod upravom Hrvatskih cesta, a ne Grada Rijeke koji stoga u tom dijelu nema ovlasti za bilo kakvo postupanje.

Temeljem Vaših upita Grad Rijeka od tvrtke HŽ Putnički prijevoz zatražio je odgovor na pitanje do kada će vlakovi prometovati središtem našega grada, točnije postoje li planovi za izmještanje pruge. O tome ćemo Vas obavijestiti čim dobijemo odgovor.

Zahvaljujemo Vam na strpljenju i razumijevanju.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani,
prometovanje teretnih vlakova prugom preko putničke obale i Ulice Ivana Zajca (u nastavku „obalna pruga“) doista izaziva opravdane prigovore građana, posebno kada se vožnje obavljaju u razdobljima kada građani i posjetitelji našega grada intenzivno koriste prostore najužega gradskoga središta s obje strane kolosijeka. U pogledu obalne pruge, moramo napomenuti kako je Odlukom o razvrstavanju željezničkih pruga, ova pruga kategorizirana kao pruga lokalnoga značaja, oznake L 212, opisana kao Rijeka Brajdica-Rijeka, tj. kao pruga koja povezuje istoimeni željeznički terminal na istoku i Glavni kolodvor Rijeka. Navedena pruga zadržana je i u prostornim planovima Grada Rijeke budući da u slučaju bilo kakvih kvarova ili ugroza korištenja pruge Rijeka-Zagreb, omogućuje željezničku povezanost grada i gospodarskih subjekata koji koriste prijevoz željeznicom.

Neovisno o tome, upravo radi specifičnosti položaja, obalna pruga nije namijenjena „uobičajenom“ načinu korištenja, na što predstavnici Grada Rijeke kontinuirano i desetljećima upozoravaju predstavnike Hrvatskih željeznica. Stoga ste u pravu kada upozoravate kako završetkom radova na tunelu Pećine ne postoje zapreke da se teretni vlakovi s područja Brajdice upućuju na kolodvor Rijeka obilazno, tj. korištenjem tunelskoga priključka do željezničke postaje Sušak-Pećine i potom dionicom pruge od navedene postaje do Kolodvora Rijeka.

Ipak, s korisničkoga aspekta, tj. uvažavajući ukupnu dinamiku rada lučkih terminala s njima povezanu dinamiku pripreme i otpravka teretnih vlakova, ne možemo procijeniti kada je i koliko opisana trasa raspoloživa kako bi se izbjeglo korištenje obalne pruge. U tom smislu, a to potvrđuje i iskustvo, prolaz vlaka preko obalne pruge postaje izrazito problematičan kada ga ometaju neodgovorni građani zadržavanjem, odnosno ostavljanjem vozila unutar površine potrebne za provoz vlaka. Na ovom mjestu moramo biti objektivni te ustvrditi kako je dionica pruge unutar Ulice Ivana Zajca u cijelosti položena unutar žutoga traka, tj. voznoga traka namijenjenoga kretanju vozila javnoga prijevoza, te svako zadržavanje i/ili ostavljanje vozila unutar njega predstavlja prometni prekršaj koji se kažnjava neovisno o kretanju vlaka. Jednako tako, prometni prekršaj predstavlja i ostavljanje vozila izvan označenih parkirnih mjesta i površina za kretanje vozila na površini Putničke obale na kojoj funkcionira javno parkiralište. Drugim riječima, neodgovorno ponašanje izrazito doprinosi umnožavanju konflikta koji u prostoru proizvodi kretanje vlaka, pa se uobičajeno zauzeće prostora od nekoliko minuta može protegnuti na neodređeno vrijeme, ovisno o brzini uklanjanja vozila.

Nastavno na prethodno navedeno, Vaš prijedlog za označavanjem „koridora“, tj. vertikalne projekcije profila potrebnoga za nesmetano kretanje vlaka smatramo korisnim i prihvatljivim, te ćemo ga uputiti Hrvatskim željeznicama i Lučkoj upravi Rijeka s molbom za provedbu. Slažemo se s vama kako bi ucrtavanje predložene horizontalne signalizacije ipak moglo pomoći da se broj neodgovornih korisnika javnih prometnih površina umanji i time poboljša stanje u prostoru.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja