Do kada svi ugostiteljski i ostali objekti moraju postaviti tende s plavo-bijelim crtama i da li se to odnosi samo na uži centar grada ili i šire?

Gost38 / 27.06.2010.

Rok za izmjenu tendi i suncobrana bio je do kraja siječnja 2009. godine, odnosno dvije godine od stupanja na snagu Pravilnika o uvjetima za postavu predmeta i privremenih objekata (SN 1/07 i 54/08). Tende s plavo-bijelim prugama obvezne su samo za zonu Korzo, dok se u Starom gradu mogu postavljati jednobojne tende(riječko-plave ili bijele). U ostalim dijelovima grada potrebno je postavljati tende svijetlih boja u tonu pročelja.

Kakve su sankcije ukliko se tenda ne stavi, jer ima i onih koji to nisu učinili. Inače, ja podržavam te tende, ali evo jednog primjera gdje tende nisu izmijenjene na Korzu: http://bit.ly/984SkJ (ova trgovina lijevo), ili tu važi pravilo o boji fasade?

Grad Rijeka, odnosno Odjel gradske uprave za komunalni sustav nije nadležan za određivanje boje ili oblika tendi iznad poslovnih prostora (trgovina) osim ako nisu u pitanju tende iznad ugostiteljskih terasa. S obzirom da se prostor Korza o kojem govorite nalazi unutar kulturno povijesne urbanističke cjeline, za postavu tendi, odnosno njihovog oblika i boje, nadležan je Konzervatorski odjel, odnosno Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture koji su dužni, sukladno kriterijima o zaštiti spomenika kulture izdavati uvjete i sankcionirati fizičke i pravne osobe koje se navedenih uvjeta ne pridržavaju.

Ujedno napominjemo da postava tendi iznad nekog određenog poslovnog prostora nije obvezna i vlasnik ili korisnik poslovnog prostora nije je dužan postaviti, ali ako se odluči na mogućnost postave tende ona mora biti po svom obliku i boji usklađena sa kriterijima koje propisuje Konzervatorski odjel sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Odgovorite