Poštovani! Na parkiralištu u ulici Udatnoga ispred broja 12 od prošle jeseni parkirano je vozilo VW (mislim Golf) sa tablicama RI 7542 G. Naljepnica na prednjem staklu kaže da je registriran do 7/2020. Dakle, vozilo je neregistrirano, a tablice nisu odjavljene. Na upit komunalnom redarstvu dobila sam odgovor da je vozilo registrirano i uredno parkirano u linijama te se zakonski ne može ni po jednoj osnovi sankcionirati. ??? Kako je to moguće ako nema naljepnicu o važećoj registraciji? Što se može po tom pitanju učiniti da se to vozilo makne sa našeg parkirališta?
Lijepi pozdrav!

krnjevo / 09.05.2022.

Poštovani,
komunalni redari na ovoj su lokaciji obavili izvid, prilikom čega je utvrđeno da je vozilo marke VW Golf, riječkih registarskih oznaka, parkirano na krovu garaže koja je u privatnom vlasništvu. Sukladno propisima o vlasništvu, pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje, što znači da je krov garaže sastavni dio te nekretnine. Kako je prethodno već navedeno, riječ je o površini u privatnom vlasništvu, a ne javnoj površini. S obzirom da vozilo nije parkirano na javnoj, kao ni na površini u vlasništvu Grada Rijeke, ne postoji osnova za postupanje komunalnog redara u ovom konkretnom slučaju. Vlasnik garaže je jedini ovlašten poduzeti pravne radnje kako bi zaštitio svoj posjed i vlasništvo te u konačnici uklonio vozilo s te površine.
S poštovanjem, Gradska uprava

Odgovorite