Poštovani,

zanima me je li dozvoljeno parkiranje teretnih vozila (kombiji i kamioni) na javnim parkiralištima, ako takvo vozilo ne može stati unutar unutar označenog mjesta? Radi se o parkiranju na “bijela” mjesta po riječkim naseljima. Kombiji ni po dužini ni po širini ne mogu parkirati unutar crta te često zauzimaju po dva mjesta. Smiju li pravne osobe koristiti javni parking za svoja teretna vozila? Ukoliko su u prekršaju, kome se može prijaviti takve slučajeve? Postoji li kakva odluka ili propis vezano za ovaj problem i gdje se može pročitati (link)?

LP.

Fran_Supil / 03.05.2022.

Poštovani,
u Direkciji prometnog redarstva Grada Rijeke navode da teretna vozila koja su parkirana na horizontalnim oznakama uredno obilježenom parkirnom mjestu nisu u prekršaju prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dakle, vozila koja nisu parkirana suprotno prometnim pravilima definiranim navedenim Zakonom, temeljem kojega prometni redari postupaju prilikom sankcioniranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, nisu u prekršaju. Slijedom navedenog, ne postoji materijalna odredba po kojoj bi takvo parkiranje bilo kažnjivo od strane prometnih redara. Eventualno se može govoriti o ometanju prometa, ukoliko teretno vozilo zbog svojih dimenzija izlazi izvan gabarita parkirnog mjesta, ali je pritom ometanje prometa potrebno dokazati. Ne radi se o apstraktnom pojmu, već je on definiran Zakonom kao radnja u prometu kojom se nekoga, suprotno prometnim propisima, prisiljava na promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu. Takve situacije su teško dokazive i stoga prilikom utvrđivanja prekršaja moraju postojati sudionici koje se ometa. To je, primjerice, trenutak kada se dva vozila, zbog parkiranog kamiona, ne mogu mimoići. Nadalje, Odlukom o uređenju prometa na području Grada Rijeke navedeno je da se teretna vozila moraju parkirati na za to predviđena mjesta. Takvo područje postoji i to je terminal na Srdočima. No, da bi se moglo postupiti isključivo prema vozaču teretnog vozila parkiranog na javnom parkingu, potrebno je postaviti odgovarajuću prometnu signalizaciju, odnosno prometni znak B36 Zabrana zaustavljanja i parkiranja sa dopunskom pločom “kamion“ kojom se označava skupina vozila na koju se zabrana odnosi. Time će se steći zakonski uvjeti za sankcioniranje vozača teretnog vozila, kao i za eventualno izdavanje naredbe za blokiranje kotača propisano Odlukom. Dakle, prometni redari ne kontroliraju parkirna mjesta označena sukladno zakonskim odredbama, već sankcioniraju vozače koji svojim parkiranjem čine prekršaje definirane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama poput parkiranja na pješačkom prijelazu, autobusnim ugibalištima, raskrižjima, mjestima za vozila osoba sa invaliditetom i sl. Da bi postojala mogućnost postupanja protiv određenog vozača, mora postojati i prometni prekršaj propisan navedenim Zakonom. U konkretnom slučaju potrebno je da uistinu postoji situacija ometanja prometa, što je kažnjivo novčanom kaznom, čime su ispunjeni uvjeti za premještanje vozila, iako se ono, zbog tehničkih karakteristika ne bi moglo premjestiti putem specijalizirane “pauk“ službe ili ako je evidentan prekršaj parkiranja vozila suprotno postavljenom prometnom znaku.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite