Poštovani,

Pričalo se da je u planu izgradnja parkinga na označenoj lokaciji na Banderovu, između Bakarske ulice i ulice Rudolfa Tomšića?

Možete li reći u kojoj je fazi?

Tommy-ri / 26.05.2021.

Poštovani,

prema informacija iz MO Podmurvice, 2020. godine Vijeće MO Podmurvice je kao jedan od prijedloga komunalnih prioriteta za 2020. godinu uvrstilo i onaj prema kojem se predlaže da se na lokaciji u Bakarskoj ulici kod kbr.6 uredi površina, odnosno izgradi parkiralište. Međutim, prijedlog je odbijen obzirom da je prema prostornom planu ta lokacija odnosno površina predviđena za izgradnju dječjeg vrtića te nije moguća tehnička priprema za izgradnju parkirališta i vidikovca. Ukoliko putem Prijedloga komunalnih prioriteta zaprimimo još ovakvih ili sličnih prijedloga, svakako ćemo iste uzeti u razmatranje.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite