Bok
Lijepo je vidjeti da grad Rijeka, grad tolerancije i solidarnosti…🙃🙃

Eto u blizini di živim, počeli su novi građani, izgrađivati “kućice” i raditi septičke jame u blizini gradskog vodovoda/vodospreme. Očito plaćaju komunalnu naknadu i vodovodne naknade, pa imaju odobrenje od grada…

Neko vrijeme u večernjim satima osjeti se ugodan miris paljenja plastike, šta u ovom toplijim danima dobro dođe kada se otvore prozori, da se malo uhvati propuha u stanu… 🙂
Moguće da time tjeraju komarce, da nama ostalim građanima omoguće lagodan san bez uznemiravanja….

Da i to nije Pehlin, već N.N Škurinje

Lp…

Opet_Opet / 23.05.2022.

Poštovani,

čim smo dobili Vašu prijavu komunalni redari u više su navrata obilazili navedenu lokaciju u blizini vodospreme Paškinovac. Pritom nisu pronašli tragove paljenja kabela što spominjete, pa se pretpostavlja da je riječ o nekom izoliranom slučaju. Unatoč tomu, a temeljem Vaše dojave, komunalni redari i nadalje će pojačano kontrolirati ovo područje. Ukoliko se za to ukaže potreba, poduzet će odgovarajuće mjere u okviru svojih ovlasti, temeljem važećih propisa o otpadu, sukladno ovlastima iz Odluke o komunalnom redu, Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke te Zakona o gospodarenju otpadom. Ujedno Vas obavještavamo da kontrola bespravne gradnje nije u nadležnosti Grada Rijeke, već Građevinske inspekcije koja je ustrojena pri Državnom inspektoratu, a kojoj su u više navrata prijavljene nepravilnosti na navedenoj lokaciji. Nažalost, Grad Rijeka ne može utjecati na dinamiku obavljanja poslova drugih institucija, međutim, za istaknuti je kako je inspekcija upoznata s sve brojnijom izgradnjom bespravnih objekata na području Paškinovca.

Problematika nepropisne izgradnje septičkih jama u nadležnosti je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., koji nadzire priključenja građevina na komunalne vodne građevine u zakonski propisanim rokovima te nad čišćenjem septičkih i sabirnih jama kao dijelova individualnih sustava odvodnje, kojima je također proslijeđena Vaša prijava.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite