Poštovani,
na sljedećim slikama ukazujem na nedovršene prekope u Kvarnerskoj ulici i Mihačevoj dragi, naime neki od ovih prekopa stoje po godinu i pol sa završnim slojem betona na cesti koja ima habajući asfaltni sloj. Ne razumijem zbog čega se toliko čeka da se urede prekopi od 2 kvadratna metra. Osim toga nakon svake kiše betonski tampon se uništi i nastaju udarne rupe. Molim da se to što prije rješi.
Hvala na razumijevanju.

Greenpower / 11.07.2022.

Poštovani,
radove i prekope zbog kojih ste se obratili Gradskoj upravi izvodi KD Vodovod i kanalizacija.
Provjerili smo, temeljem Vaše tužibabe, stanje na samoj prometnici Prekop na lokaciji Mihačeva draga kod kućnog broja 1 po sredini prometnice je u betonu, na lokaciji Mihačeva draga u blizini kućnog broja 23 postavljena je privremena betonska podloga, dok je na lokaciji Kvarnerska također postavljena betonska podloga koja trenutno nema oštećenja.
Investitoru KD Vodovod i kanalizacija naloženo je da sa Rijeka plus d.o.o. dogovori konačnu sanaciju asfaltom, kako je to i određeno izdanim rješenjem, kojim su ovi radovi i odobreni.
S poštovanjem, Gradska uprava

Odgovorite