Na adresi Frana Kresnika ispred kućnog broja 3 na dijelu javne površine nogostupa i kolnog ulaza izveden je nestručni prekop za potrebe TK instalacija.

Kao što se vidi sa slika izveden je mikrorov koji se inače ne preporuča radi upravo ovakvih stvari gdje se taj isti prekop ne može kvalitetno sabiti pa dolazi do propadanja, pucanja i oštećenja okolne asfaltne površine.

Molim da se prekop produbi i proširi na odgovarajuće mjere i sanira cijela površina sa asfaltom, odnosno da se sve vrati u prvobitno stanje.

Prije ovih radova cijela ova površina je bila asfaltna, a sada je rov izveden samo sa betonskom podlogom, a okolni zemljani dio nije saniran također sa novim asfaltom.

Grga1972 / 25.07.2022.

Poštovani,
zahvaljujemo na javljanju. Iz nadležnoga Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke ističu da je komunalni redar upućen na teren te je utvrđeno da je prekop privremeno saniran betonom do nivelete završnog sloja. Isto tako, izdan je nalog investitoru za žurnim asfaltiranjem javno prometne površine te će komunalni redar kontrolirati izvršenje asfaltiranja ove površine.
S poštovanjem, Gradska uprava

Odgovorite