Poštovani, na Kozali kod parkinga na ulazu u dvoranu Dinko Lukarić ispod autobusne stanice nalazi se neregistrirano vozilo već duže vremena.

Gost49 / 11.05.2020.

Poštovani,
neposredno nakon što smo dobili Vaš upit, komunalni redar obavio je izvid navedene lokacije na kojoj je parkirano vozilo čija je registracija istekla tijekom travnja ove godine. Stoga će se poduzeti propisane mjere kojima će se tehnički neispravno vozilo u što kraćem roku ukloni s javne površine. To prije svega podrazumijeva obavještavanje Policije kako bi se, sukladno ovlastima temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uklonile registarske oznake na vozilu. Nakon toga će se pokrenuti odgovarajući upravni postupak te ukoliko ni temeljem naloga iz rješenja o uklanjanju vozilo ne bude uklonjeno, to će biti učinjeno putem treće osobe.
Za istaknuti je da se uklanjanje vozila s javne površine provodi po propisanoj proceduri, a za to je pak potrebno odgovarajuće vrijeme, jer je nužno poštivati propisane rokove.
Stoga Vas ljubazno molimo za strpljenje i razumijevanje.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite