Već duže vrijeme na Diračju, raskršće preko puta FORD-a, stoje parkirana neregistrirana vozila koja zaklanjaju pogled kod izlaza na glavnu cestu, ujedno sprečavaju prolaz pješaka po trotoaru i parkirana su na ulegnuću za invalidska kolica.

Franc / 05.10.2020.

Poštovani,
obavljenim izvidom komunalnog redara utvrđeno je da se na površini javne namjene nalaze tri neregistrirana vozila u vlasništvu autokuće AutoSelekt d.o.o. te je vlasniku naloženo premještanje vozila, jer će u protivnom uslijediti prekršajno sankcioniranje.
Komunalni redar vlasnika je ujedno upozorio kako je parkiranje tehnički neispravnih vozila na javnoj površini podložno sankcijama te da će nadležna gradska služba redovito kontrolirati poštuje li postojeće propise.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite