Poštovani,
požalila bih se na stanare zgrade u ulici Zdravka Kučića 29. Primijetila sam da se kućni red uopće ne poštuje. Naime, najavljena je izgradnja fasade i puno stanova se renovira. Ove godine ih je već bilo 6-7. Bučni radovi se izvode kako se tko sjeti, bez ikakve obavijesti, što je u suprotnosti s pravilima kućnog reda. Naime, u kućnom redu je propisano da se bučni radovi moraju najaviti najmanje 24 sata prije izvođenja tih radova. Neki su izvodili radove i između 15 i 17.00 sati, što je zabranjeno u kućnom redu. Policija je rekla da se to riješi unutar zgrade, više ljudi se žalilo, uključujući i mene, žalili smo se predstojniku, ali ništa se nije promijenilo. Neki su bili prijavljeni policiji, ali sve se nastavilo po starom. Ne shvaćam kako ljudima nije normalno da ne najavljuju bučne radove u zgradi od 105 stanova sa slabom zvučnom izolacijom gdje se sve čuje? Bušenja u prizemlju se čuju i na 8. katu. Osim što su nerijetko bila buđenja u 8 ujutro uz zvuk bušilice, teško je i boraviti u stanu uz toliku buku, ako su radovi bliže.
Zanima me može li se takvom bezobrazluku ikako stati na kraj, kad već ti stanari nemaju nikakvog poštovanja prema svojim sustanarima (čak i bez obzira na kućni red)? Radovi se moraju odvijati, ali smatram da bi bilo opravdano da nam se najave. Da li je kućni red samo prazno slovo na papiru?
Srdačan pozdrav

jac23 / 17.07.2015.

Poštovani,

sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Grad Rijeka, koji u ovoj zgradi ima 5,11% suvlasništva, nije ovlašten ni nadležan rješavati sporove između suvlasnika zgrade.

Vi ste kao vlasnik stana i suvlasnik zgrade, sukladno istom Zakonu, zaključili sa ostalim stanarima – suvlasnicima zgrade međuvlasnički ugovor. Tim ugovorom, između ostalog, regulirate korištenje zajedničkih dijelova zgrade, utvrđujete donošenje kućnog reda, određujete ovlaštenog predstavnika svih suvlasnika i birate upravitelja zgrade.

Prema zaključenom ugovoru, ovlašteni predstavnik svih suvlasnika, između ostalog, brine o provođenju kućnog reda, utvrđuje sve okolnosti korištenja zajedničkih dijelova zgrade, a po potrebi rješava sporove na miran način između suvlasnika.
Kućni red je dio međuvlasničkog ugovora i suvlasnici zgrade ga donose, u pravilu, kao posebnu odluku. Među ostalim, odlukom o kućnom redu se regulira i izvođenje radova u zgradi i na zgradi (vrijeme izvođenja, način izvođenja, obavještavanje ostalih suvlasnika o radovima i sl.). Odluka je jedini javno-pravni akt suvlasničke zajednice koji, osim suvlasnika, obvezuje i sve ostale osobe koje stalno ili privremeno borave u zgradi.
Nažalost problem se javlja u provedbi kućnog reda, točnije u dijelu mogućnosti sankcioniranja suvlasnika, odnosno korisnika koji se ne pridržavaju kućnog reda, budući da nema propisa kojim bi to bilo propisano.

Ukoliko se pojedini sporovi ne uspiju riješiti na miran način, u ovom slučaju zbog nepoštivanja kućnog reda od strane pojedinih suvlasnika, ovlašteni predstavnik suvlasnika može zatražiti od upravitelja zgrade da u ime svih suvlasnika rješenje spora zatraži tužbom pred općinskim sudom.

I Vi kao suvlasnik također možete zahtijevati od ostalih suvlasnika poštivanje kućnog reda ili tužbom sudu zatražiti rješenje spora.

Na nivou države se putem raznih udruga stanara navedena problematika pokušava se ozakoniti, kao što je to u većem dijelu Europe.

Do tada, ostaje samo da apeliramo na savjest susjeda te pokušamo postići miran suživot na koji smo u višestambenim zgradama prisiljeni.

Na kraju, želimo Vas također uputiti na Udrugu stanara grada Rijeke, smještenoj u Hegedušićevoj 5a, telefon 684-632, koja je i osnovana radi što efikasnijeg rješavanja međuvlasničkih odnosa i pružanja pomoći pojedinim suvlasnicima.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite

Skip to content