Poštovani,

U Ulicama Frana Kurelca/Supila te u Ulici Šime Ljubića vertikalna prometna signalizacija (prometni znakovi) su zastarjeli, neadekvatno su postavljeni ili su jednostavno nepostojeći. Kako bi lakše pojasnio situaciju, nedostatke i mane ću kategorizirati po ulicama.

1. Ulica Frana Kurelca
Naime, i sami znate da se u Ulici Frana Kurelca nalaze dvije srednje škole u kojima nastavu pohađa ogroman broj učenika. Zbog pozicije same škole, malo prostora za boravak u slobodno vrijeme odmora, neposredno prije i nakon nastave, kao i činjenicu da se u blizini ulaza u školu nalaze autoškola, pekara, ugostiteljski objekti i slično, učenici su u stalnom “kontaktu” sa prolazećim automobilima, kamionima, dostavnim vozilima, motorima i slično, prelazeći cestu tijekom cijelog dana u različitim vremenskim uvjetima. S obzirom na ogromnu frekvenciju učenika tijekom cijelog dana (od 07:45 pa sve do 20:00 sati) i ogroman broj učenika koji se nalaze u prostoru škole, prometna signalizacija u vidu znakova, pješačkih prijelaza ili ležečih policajaca je nepostojeća ili neadekvatno postavljena, ne upozoravajuči vozače dovoljno očito na prilazak prostora škole. Ulicom se kreću vozila ogromnim brzinama, s obzirom da od početka pa do kraja ulice vozila nemaju nikakav oblik upozorenja na školu ili nekakav oblik fizičke zapreke koja bi vozila upozorila da se nalaze u prostoru škole. Pitanje je vremena kada će vozilo neadekvatnom brzinom izazvati ili ugroziti neko od djece. Smatram da bi na navedenoj lokaciji bilo potrebno dodati više oblika signalizacije (po mogućnosti svjetlosne), po potrebi ugraditi ležeće policajce ili na pojedinim mjestima u krugu škole dodati pokoji “dodatni” pješakči prijelaz (npr. kod stepenica pored hotela “Bonavia”).

2. Ulica Frana Supila
Već duže vrijeme svakodnevno se mogu vidjeti vozila (uglavnom dostavna ili motori ona koja vrše dostavu – Glovo, Wolt, itd.) koja navedenom ulicom voze u pogrešnom smjeru – iz smjera Guvernerove palače prema hotelu “Bonavia” ili obrnuto, od ugostiteljskog objekta “Iskra” prema Guvernerovoj palači. Nisam siguran je li u pitanju namjerna vožnja suprotnim smjerom zbog “skraćivanja” rute, no postalo je jasno da su prilazi navedenoj ulici neadekvatno obilježeni znakovima za pogrešan smjer. Predlažem da se na mjestima uz početak parkirališta Gomila postave prometni znakovi koji zabranjuju vožnju u smjeru prema hotelu Bonavia, te na ostalim prilazima ovoj ulici.

3. Ulica Šime Ljubića
Prilikom dolaska do ugostiteljskog objekta “Iskra” (iz smjera Ulice Frana Kurelca), vozilima se nude dvije opcije – skretanje gore lijevo (što dovodi do parkinga “Gomila”) ili nastavak vožnje ravno u jednosmjernu ulicu. Prometni znak pored stepenica kod hotela “Bonavie” je postavljen na način da je izgubio boju i pogled na njega zaklanja granje, a i sam znak je postavljen previsoko da ga osoba unutar automobila mogla jasno uočiti. Moj prijedlog je da se znak jednosmjerne ulice (koja vodi ravno) kao i znak obaveznog smjera (lijevo gore prema parkingu) postavi na drugačije mjesto (po mogućnosti niže na prometnom stupu), ili na način da ne zbunjuje vozače i jasno se ističe, pogotovo zbog dostavnih vozila i turista koji u vrijeme turističke sezone nastave vožnju ravno, pa se zbog malo prostora pri kraju ulice (kod rampe iza zgrade Grada) ne uspiju okrenuti ili su prisiljeni nastaviti vožnju unatrag.

Naravno, ovo su samo sugestije i problemi koje sam uočio zbog svakodnevnoh prolaza ovim područjem. Činjenica je da je signalizacija loše izvedena ili je zastarjela, a zbog velike frekvencije učenika i vozila smatram da je ovo područje prioritetno i da se za dobrobit pješaka i vožača pitanje signalizacije mora riješiti.

Marko111 / 25.10.2023.

Poštovani,

Ulica Frana Kurelca dvotračna je prometnica u samom centru grada. S južne strane kolnika obilježena su dostavna, kao i mjesta rezervirana za Županijsko državno odvjetništvo te mjesta za osobe s invaliditetom. Vrlo često vozila su zaustavljena i na južnom prometnom traku, radi obavljanja raznih aktivnosti vezanih za sadržaje koji se nalaze u toj ulici. Sve prethodno navedeno, ističu u Trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. i sami gabariti ulice, onemogućuju bilo kakvu bržu vožnju. Svjedoci smo, nažalost, kako mnogi vozači nemaju osnovnu vozačku kulturu i ne poštuju prometne propise i ograničenja, što je posebno važno na prometnicama ovakvog ranga, posebno zbog blizine škole te brojnih ostalih poslovnih subjekata, zbog čega je na tim lokacijama prisutan i veliki broj pješaka.

Na ovoj prometnici obilježena su dva pješačka prijelaza, označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a na sjevernom nogostupu postavljeni su zaštitni metalni stupići, radi sprječavanja nepropisnog parkiranja vozila. Na kolniku je obilježena horizontalna oznaka za školu koja vozače upozorava na blizinu škole. Ispred ulaznih vrata škole na nogostupu je postavljena zaštitna ograda. Neposredno ispred raskrižja sa Ulicom Frana Supila obilježen je pješački prijelaz, s tim da s južne i sjeverne strane kolnika postoji izgrađen nogostup za sigurno kretanje pješaka, pa tako i školske djece. Dakle, ulica je u potpunosti obilježena prikladnom signalizacijom, prema pravilnicima i zakonskim aktima.

Svi dotrajali prometni znakovi na potezu spomenutih ulica biti će zamijenjeni novima u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih prometnica te po potrebi izmješteni na odgovarajuće pozicije, kako bi pružili dodatne odgovarajuće informacije o prometu.

Bilo kakav dodatni prometni zahvat, ukoliko za njega postoje tehničke mogućnosti, odnosno uvjeti, najprije mora biti usuglašen sa Mjesnim odborom i planiran kroz financijska sredstva prioriteta mjesnih odbora.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Poštovani,
Prije svega, zahvaljujem na odgovoru u tako kratko vrijeme.

Trgovačko društvo Rijeka plus neadekvatno održava prometnu signalizaciju, i to nije ništa novo.

Nažalost, žalosti me činjenica da niste spomenuli niti komentirali problem kretanja dostavnih vozila u suprotnom smjeru na području navedenih ulica, točnije, iz smjera parkinga Gomila prema Guvernerovoj palači, u ulici koja je jednosmjerna i vodi isključivo prema parkingu. Zašto se vozila kreću u tom smjeru vrlo je jasno za shvatiti – jer signalizacija ne postoji, zbunjujuća je ili nije adekvatno postavljena. Kada je znak postavljen, ali je okrenut u krivom smjeru (na primjer ne gleda prema prometnici nego prema drveću), on postoji, ali nije vidljiv. To je razlika između “postojećeg” (kako Vi tvrdite) i neadekvatnog, o čemu ja govorim.

Uz sve navedeno, čini se kako se Rijeka plus opravdavam, umjesto da moj prijedlog uzmu kao sugestiju za povećanje sigurnosti u prostoru škole za dobrobit ne samo učenika, već pješaka, biciklista, stanara i ostalih vozača koji svakodnevno trpe prometni kaos na tom području. Izjava da gabariti ulice onemogućuju brzu vožnju je uistinu žalosna i nelogična, jer je to jedna od ulica gdje se prolazi enormnim brzinama, bez obzira na parkirane automobile ili vrstu, tj. broj traka koji su u istoj ulici. Ukoliko mi ne vjerujte, slobodno se prošetajte pa 20-ak minuta gledajte koje su brzine u pitanju, pogotovo kad su u pitanja vozila pošte, dostavna vozila i motori. Naravno, vozače bi se prisililo na smanjenje brzine kretanja da je na tom potezu (gore pod “1”) signalizacija poboljšana ili dodatno ugrađena, u obilku treptača ili prometnih policajaca. Također, gdje se nalazi znak A222-1 ili A222-2, koji vozače upozorava na prostor škole, vrtića ili igrališta?

Isto tako, obratite malo pozornost na nemogućnost prolaska teretnih (dostavnih) vozila zbog nepropisno parkiranih automobila kod pekare “Mlinar” (kada se skreće iz Ulice Frana Kurelca u smjeru Guvernerove palače), ili pak kod prolaska kamiona i skretanja desno prema parkingu Goimila kod ugostiteljskog objekta “Iskra”.

Prometni zahtjev, potreban ili ne, nije na meni da određujem, već je svrha ove “pritužbe” bila da se skrene pozornost na prostor gdje zapravo vlada prometni kaos i gdje bolja prometna signalizacija može riješiti problem, s obzirom da je jasno vidljivo da je ona dugo vremena u potpunosti zanemarena.

Odgovorite