Poštovani,
Kome se mogu obratiti kako bi pokupio odbačenu narkomanski iglu na šetnici ispod pravoslavne crkve?
LP Hana

Hanna / 19.02.2020.

Poštovana,
prije svega ljubazno Vam zahvaljujemo na dojavi o odbačenoj narkomanskoj igli koja je odmah proslijeđena Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Takve situacije građani uvijek izravno mogu prijaviti i Direkciji za komunalno redarstvo putem besplatne telefonske linije 0800 5100 ili Direkciji Zajedničke komunalne djelatnosti putem e-maila ivan.simatovic@rijeka.hr koji će posredstvom Udruge Terra ovakav i drugi infektivni otpad ukloniti s javne površine.
Pritom je iznimno važna suradnja s građanima po pitanju određivanja točne lokacije takvog otpada i njegovog lakšeg pronalaženja.
Igla će biti zbrinuta u što je moguće kraćem roku. Još jednom Vam zahvaljujemo na dojavi.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite