Poštovani,

Dizalice na Zagrebačkom doku preko puta svjetionika na Mlaci prenose metalni otpad tijekom cijele noći što uzrokuje nesnosnu buku koja odzvanja Mlakom, Podmurvicama sve do KBC-a.
Da li je dozvoljeno da se stvara takva buka noću, zašto ne rade danju?
To nisu nikakvi hitni poslovi koji zahtjevaju noćni rad, a ne može se spavati od njih, kao da je rat vani!
U centru grada, nevjerojatno!

Antilopica / 23.05.2023.

Ukoliko je moguce nadovezao bih se jos podpitanjem – zasto je dozvoljeno da na tom dijelu rasvjeta reflektora toliko jako svjetli da cijeli taj dio grada blijesti i uzasno smeta stanarima u tom dijelu (Mlaka, Podmurvice, Potok…). Sto sa svjetlosnim zagadjenjem? Blijeste reflektori jace nego na stadionu i to u svim smjerovima.

Dodala bih da taj noćni teror dizalica traje već 2-3 godine.
Prosto mi nije jasno kako ljudi spavaju na Mlaci.
Irelevantno je da li je došao turski brod koji skuplja taj metalni otpad, nitko ne stvara takvu buku u centru grada noću.
Ujedno je zastrašujući pogled sa morske strane na planine metala koje se dime uz more u metalnoj prašini.

Poštovani,

u Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet ističu da određivanje radnog vremena nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Dakle, Grad ni na koji način ne može propisati vrijeme trajanja i obavljanja ovih radova na užem gradskom području, pa tako ni onih na Zagrebačkom doku, niti može utjecati na radno vrijeme poduzetnika. Ukoliko se u noćnim satima prekoračuje dopuštena razina buke, o tome je potrebno obavijestiti policiju koja ima u takvim situacijama ima nadležnost za postupanje i sankcioniranje prekršitelja javnog reda i mira, što pak ovisi od slučaja do slučaja, odnosno o procjeni službene osobe te činjenicama koje je prikupila na terenu. Također, propisima o zaštiti od buke određeno je da buka koja nastaje prilikom izvođenja radova mora biti u dozvoljenim granicama, a u slučaju prekoračenja, za postupanje je nadležna Sanitarna inspekcija, koja je ustrojena pri Državnom inspektoratu.

Nadalje, što se tiče mogućeg svjetlosnog onečišćenja, Komunalno redarstvo poduzelo je odgovarajuće radnje temeljem ovlasti iz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, radi utvrđivanja nepravilnosti i njihovog uklanjanja.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Ovdje se ne radi samo o buci i svjetlosnom zagađenju. Prolazeći Krešimorovom ulicom prema Pošti, na naočalama sam primjetio sitne metalne čestice, dakle očigledno dolazi do zagađenja šireg prostora sa metalnom prašinom. Kakve su posljedice na građane koji žive ili prolaze tim prostorom mogu samo zamisliti. U svakom slučaju ne pozitivne? Molim elaborirati što je grad učinio da zaštiti zdravlje građana izloženo ovom eko terorizmu?

Poštovani,
prema informacijama koje smo dobili u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke, kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini, kroz mrežu mjernih postaja, a ti se podaci koriste za praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka i potom za predlaganje i provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka. Kvalitetu zraka na našem području prati Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji rezultate svakodnevno objavljuje na svojim mrežnim stranicama https://zzjzpgz.hr/?s=kvaliteta+zraka.
Što se tiče navodnog zagađenja zraka metalnom prašinom, nadležno tijelo za postupanje u ovom slučaju je Inspekcija zaštite okoliša, kojoj građani mogu prijaviti onečišćenje zraka putem e-maila jadranka.krstelj@dirh.hr, nezakonito odlaganje i postupanje s otpadom, kao i druge negativne utjecaje na okoliš.
Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te propisa donesenih na temelju tih zakona kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom i opasnim otpadom te zaštita od svjetlosnog onečišćenja.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite