U ožujku 2021. podnesen je prijedlog MO-u Drenova za radove u sklopu “Malih komunalnih akcija 2022”. Prijedlog je usvojen te uvršten u Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova u 2022. godini (stavka br. 26 u dokumentu na https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2021/12/Plan-raspodjele-sredstava-za-komunalne-prioritete-na-podru%C4%8Dju-MO-Drenova-u-2022.godini.pdf ).

U Izvješću o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova za 2022. godinu (https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2023/05/Izvje%C5%A1%C4%87e-o-izvr%C5%A1enju-Plana-raspodjele-sredstava-za-komunalne-prioritete-na-podru%C4%8Dju-MO-Drenova-za-2022.-godinu-.pdf) pod stavkom 8.16 stoji kako je zahtjev realiziran.

Ta tvrdnja je apsolutno neistinita pošto ništa od navedenog nije odrađeno na terenu.

Molim odgovore na sljedeća pitanja:
Tko je sastavio a tko revidirao navedeno Izvješće?
Koliko je još potencijalnih neistina i tko će ponovo provjeriti točnost svih navodno realiziranih stavki?
Kada će navedeni radovi biti uistinu odrađeni?

Fran_Supil / 18.08.2023.

Gospodo gradski oci, mjesec dana je prošlo, jeste li smislili kako ćete objasniti ovu pljačku javnog novca?

Poštovani,

uz ispriku zbog kašnjenja s odgovorom, obavještavamo Vas da u Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet navode da su spomenuti radovi izvedeni u prvoj polovici 2022. godine. U trenutku izvođenja radova, zbog prekopa na površini koja se nalazi u Ulici Braće Hlača, uz kućni broj 7, horizontalna signalizacija obnovljena je na parkirališnim mjestima uz stambeni objekt u Ulici Braće Hlača, na kućnom broju 3.

Nadalje, u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 28 izvedeni su radovi na obnovi horizontalne signalizacije na dijelu parkirališnih mjesta nasuprot stambenog objekta na kućnom broju 28, a ne na svima, jer je dio radova izveden još 2021. godine. Ta se mjesta nalaze nasuprot kućnog broja 28, a ne neposredno uz taj kućni broj, kako se navodi u stavci. Prema svemu sudeći došlo je do nenamjerne greške u opisu stavke prioriteta Mjesnog odbora, gdje je korištena riječ „neposredno“, umjesto „nasuprot“. Naime, neposredno uz kućni broj 28 nalazi se manja površina uz ulaz u dvorište, gdje nema obilježenih parkirališnih mjesta.

Ljubazno molimo za razumijevanje.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Poštovani, nisam očekivao da će odgovor, koji čekam skoro 2 mjeseca, sadržavati toliko (novih) dezinformacija. Uz Braće Hlača 7 ne postoji (niti je postojao u vrijeme koje navodite) nikakav prekop koji bi eventualno onemogućio iscrtavanje horizontalne signalizacije (5 parkirnih mjesta ispred ulaza kbr. 7). Postojao je svojevremeno prekop koji je saniran 08.03. ali 2021., a sami navodite da su “fantomski” radovi izvedeni 2022. godine! Dakle za ovu lokaciju i dalje stoje pitanja; tko je odobrio Izvješće bez ikakve kontrole realizacije na terenu te kada će navedeni radovi biti uistinu odrađeni? U Planu i Izvješću je sve jasno i nedvosmisleno precizirano, nema govora o nespretnim jezičnim opisima i sl.
Za označavanje parkirnih mjesta na javnoj površini ispred objekta Cvjetna 28; pa upravo je “manja površina uz ulaz u dvorište, gdje nema obilježenih parkirališnih mjesta” bila jasno i precizno navedena kao prijedlog za radove.

Ljubazno molim za realizaciju nikad izvršenih a isplaćenih radova.

Poštovani,

uz ispriku zbog kašnjenja s odgovorom obavještavamo Vas da je iscrtavanje parkirnih mjesta na navedenoj lokaciji, ranije planiramo krajem listopada, prolongirano zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Čim to vrijeme dopusti, nadležna služba Trgovačkog društva Rijeka plus obavit će ove radove koji su svrstani u njihove prioritete.
Stoga ljubazno molimo za strpljenje i razumijevanje.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite