Poštovani,

u poslovnom prostoru Osječka 40 već više od 2 godine propušta krov ljekarne Prima Pharme doo.
Iako oni redovno uplaćuju skupu najamninu, a Grad Rijeka je vlasnik uz Brodokomerc Novu (omjer 45%/55%) nitko im ne želi već 2 godine sanirati krov koji propušta, razbijena ulazna vrata, rasvjetu na vanjskom dijelu koja ne radi itd.
Morali su u svom trošku postaviti i rasvjetu u međuprostor…

Po zidovima se već hvata plijesan a doslovce voda kaplje sa stropa kod svake kiše.
Zašto nitko ne održava navedenu nekretninu?

Dobivate dobar novac od Prima Pharme kao i Auro Domusa koji redovito plaćaju najamninu, a nitko ne želi održavati prostor?

Navedena nekretnina površine oko 600m2 je već godinama u derutnom stanju.
Kafić je već godinama iseljen, nigdje oglasa za najam niti kome se može javiti.
Kao i još 2 poslovna prostora koja su trenutno prazna u navedenoj nekretnini.

Nitko ni ne želi kupiti nekretninu budući da je u takvom suvlasništvu, niti je poznato da li grad želi i kada prodati svoj udio.

Na nekretninu je još upisano i založno pravo od ADRIA HANDELSKONZEPTE D.O.O., više od 6.7 Milijuna eura, što je više od same vrijednosti nekretnine, kao i neke plombe.

Nadalje, predmetni prostor u naravi market upisan je na g.č. 6/25 u zk.ul. 2978 k.o. Kozala, na kojoj je upisano vlasništvo Brodokomerc nove d.o.o. Rijeka u 28/51 dijela i Grada Rijeke u 23/51 dijela, dakle prostor je u suvlasništvu Grada i Brodokomerc nove d.o.o

Kada će Grad u suradnji s Brodokomercom sanirati krov koji prokišnjava (a plaća se najam) i može li Grad tj vlasnici aktivnije tražiti najmoprimce za ostatak prostora, jer su već oko 10 godina djelomično prazni?

Niti budući i potencijalni najmoprimci znaju koga kontaktirati, po kojoj cijeni i kome bi plaćali najam, hoće li se nekretnina održavati itd….

dorina / 16.03.2021.

Poštovani,
prema informacijama koje smo dobili iz Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, nekretnina na adresi Osječka 40, odnosno poslovni prostor koji predstavlja dio nekadašnjeg opskrbnog centra Škurinje sagrađen je na više k.č. i to:
– k.č. 6/25 u k.o. Kozala, površine 666 m² (u ZK upisan kao gradilište) – u suvlasništvu Grada Rijeke u 23/51 i TD Brodokomerc Nova d.o.o. u 28/51 dijela,
– k.č. 6/27 u k.o. Kozala, površine 313 m² (u ZK upisan kao dio zgrade samoposluge i dvorište) – u vlasništvu TD u vlasništvu TD Brodokomerc Nova d.o.o.,
– k.č. 3/130 u k.o. Kozala, površine 31 m² (u ZK upisan kao dvorište) – u vlasništvu TD Brodokomerc Nova d.o.o.,
– k.č. 1598/3 u k.o. Plase, površine 59 m² (u ZK upisan kao neplodno) – u vlasništvu TD Brodokomerc Nova d.o.o. i
– k.č. 1597/12 u k.o. Plase, površine 133 m² (u ZK upisan kao dio samoposluge i dvorište) – u vlasništvu TD Brodokomerc Nova d.o.o.

Iz navedenoga proizlazi da je Grad Rijeka suvlasnik u 23/51 dijela poslovnog prostora sagrađenog na k.č. 6/25, površine 666 m², što odgovara površini od 300 m², a u preostalih 28/51 dijela, što odgovara površini od 366 m² suvlasnik je Brodokomerc Nova d.o.o. Svakako je važno naglasiti da je Brodokomerc Nova d.o.o. ujedno samovlasnik preostalog dijela poslovnog prostora sagrađenog na k.č. 6/27, k.č. 3/130, k.č. 1598/3 i k.č. 1597/12, što prema upisu u zemljišnim knjigama odgovara površini od ukupno 536 m², pa to uz površinu od 366 m² u suvlasništvu na k.č. 6/25 čini ukupno 902 m², dok je Grad Rijeka suvlasnik nekretnine, ukupne površine 300 m².
U konačnici, vezano za korištenja poslovnih prostora od strane TD „Prima pharma“ i TD „Auro domus“ za istaknuti je da se oni nalaze u dijelu građevine koja je u samovlasništvu TD Brodokomerc Nova d.o.o., odnosno da nisu zakupnici Grada Rijeke.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani,
niste odgovorili na pitanje, zašto onaj dio nekretnine, koji je u vlasništvu Grada Rijeke, nigdje nije objavljen natječaj za zakup na stranici grada, niti je uopće u registru poslovnih prostora Grada to upisan kao slobodna nekretnina za zakup. Niti je igdje grafičko rješenje, što je čije.

Možete li na webu grada objaviti poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za najam kao i cijenu te slike prostora?

Jako je neodgovorno od Grada, ako ste doista vlasnik 300m2 na top lokaciji u Osječkoj, da već oko 10 godina grad ima prazan poslovni prostor i da nigdje nije objavio poziv za najam niti uopće informaciju da je upravo Grad vlasnik tog prostora.
Tu je izgubljeno oko milijun kuna mogućeg najma za sve te godine.

Također, vaš odgovor je u suprotnosti sa informacijama i zaključkom gradonačelnika iz 2014. kada je jasno navedeno da zgrada nije etažirana i da se ne zna što je čije.
Dok sada vi zaključujete da je prostor ljekarne od Brodokomerca? A zajednički prostor, iz kojega curi voda i koji vodi do svih praznih nekretnina u prostoru nije logički i interes grada da ne curi voda po građanima i nitko to ne želi saniraati već 2 godine?

Neslužbeno sam saznala d aupravo Brodokomerc već 2 godine tvrdi da je to od Grada i da se zato plijesniv zid iz kojeg curi voda za vrijeme kiše ne sanira već više od 2 godine.

Citat: https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2014/03/Prijedlog-zaklju%C4%8Dka-o-kori%C5%A1tenju-poslovnog-prostora-1.pdf
Poslovni prostor Osječka 40 – zakupnik Brodokomerc nova d.o.o.
Temeljem ugovora o zakupu broj 7066/02-03 od 02.05.2008. god., zakupnik Brodokomerc nova
d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 4, koristio je poslovni prostor u Rijeci na adresi Osječka 40, površine
225 m2 za djelatnost trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom,
pićima i duhanskim proizvodima, uz ugovoreni iznos mjesečne zakupnine od 5,77 €/m2. Sa danom
01.03.2013. god., zakupnik je otkazao korištenje poslovnog prostora, te pozvao Grad na
preuzimanje istog. No dolaskom na lice mjesta prostor nije preuzet budući su u prostoru zatečene
stvari. Nadalje, predmetni prostor u naravi market upisan je na g.č. 6/25 u zk.ul. 2978 k.o. Kozala,
na kojoj je upisano vlasništvo Brodokomerc nove d.o.o. Rijeka u 28/51 dijela i Grada Rijeke u
23/51 dijela, dakle prostor je u suvlasništvu Grada i Brodokomerc nove d.o.o., pa je upitno koji dio
prostora predstavlja površina od 225 m2. Dana 19.02.2014. god., zakazana je primopredaja u
suposjed predmetnog prostora. Počevši od 01.03.2013. god., do 28.02.2014. god., Grad Rijeka
zaduživao je zakupnika za zakupninu predmetnog prostora, iako ga zakupnik nije koristio jer
formalno primopredaja nije izvršena do danas. Sada se zakupnik obraća zahtjevom za storno
zaduženja zakupnine, budući u zahtjevu navodi da ga se neosnovano zadužuje za zakupninu jer
da prostor ne koristi a primopredaja prostora nije izvršena zbog neriješenog imovinsko pravnog
statusa. Radi se o iznosu od 123.087,78 kn. Obzirom na navedeno te činjenicu da zakupnik dosita
nije koristio predmetni poslovni prostor počevši od 01.03.2013. god., te da je primopredaja prostora
zakazana za dan 19.02.2014. god., predlaže se da se izvrši storno zaduženja zakupnine u iznosu
od 123.087,78 kn, te se predlaže donošenje slijedećeg :
1
ZAKLJUČKA
2.Odbrava se storno zaduženja zakupnine za zakupnika Brodokomerc nova d.o.o. iz Rijeke,
Jelačićev trg 4, za poslovni prostor u Rijeci na adresi Osječka 40 za vremensko razdoblje od
ožujka 2013. god. do veljača 2014. god., u iznosu od 123.087,78 kuna, budući zakupnik
počevši od ožujka 2013. god., ne koristi poslovni prostora kojeg je otkazao, no
primopredaja prostora o strane Grada Rijeke nije bila izvršena zbog činjenice da je prostor
u zemljišnim knjigama upisan u dvije zemljišne čestice u suvlasništvu Grada Rijeke i
zakupnika te budući nije izvršena fizička podjela prostora.

Poštovani,
u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom opovrgavaju Vaše navoda da Grad Rijeka ne brine o svojoj imovini, budući da navedeni dio poslovnog prostora nije objavljen na stranicama Grada kao slobodan, odnosno da nije u registru poslovnih prostora. Naime, Grad Rijeka na svojoj službenoj Internet stranici slobodnih poslovnih prostora ne objavljuje one na kojima je neriješeno imovinsko-pravno pitanje, kao u ovom konkretnom slučaju, jer je samo dio prostora u zemljišnim knjigama upisan kao suvlasništvo Grada u 23/51 dijela i Brodokomerc Nove d.o.o. u 28/51 dijela. Nadalje, u ovom Odjelu ističu kako je cijeli kompleks izgrađen na čak pet gruntovnih čestica, od kojih su četiri u samovlasništvu tvrtke Brodokomerc Nova d.o.o., dok je peta u suvlasništvu Grada i BK Nova d.o.o., kako je prethodno navedeno. Upravo ta k.č. 6/25 predstavlja dio cijelog kompleksa, ali i dio poslovnog prostora u kojemu se nekad nalazila bivša samoposluga zakupca Brodokomerc Nove d.o.o., koji je koristio 225 m² tog poslovnog prostora. Preostali dio poslovnog prostora, uključujući i „zajednički ulaz“ koji spominjete, nalazi se na ostalim česticama koje su u vlasništvu BK Nova d.o.o.
Posljednji ugovor o zakupu iz 2008. godine bio je sklopljen na određeno vrijeme, odnosno do razrješenja imovinsko-pravnih odnosa, a najduže do 25. ožujka 2018. godine. Međutim zakupac je jednostrano otkazao Ugovor o zakupu u veljači 2013. godine, upravo radi neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Od prestanka zakupnog odnosa vođeni su razgovori i pregovori vezano za raspolaganja navedenim prostorom, prvenstveno radi davanje u zajednički zakup, pa i eventualne zajedničke prodaje kad se za to ispune uvjeti, točnije upis prostora kao posebnog dijela u zemljišnim knjigama. Posljednji put to je bilo u prosincu 2019. godine kada je BK Nova d.o.o. objavio oglas za zakup, odnosno prodaju nekretnina čiji je vlasnik, odnosno suvlasnik.
Vezano za dio kompleksa u kojemu se danas nalaze zakupnici „Prima pharma“ i „Auro domus“, iz gruntovnog plana proizlazi da se ti prostori nalaze na k.č. 6/27 koja je u cijelosti u vlasništvu BK Nova d.o.o., uz napomenu da je na istoj čestici i „zajednički ulaz“ u kompleks.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite