Poštovanje!

Interesira me kako je moguće da mladi par sa djetetom (oboje su zdravi i radno sposobni) žive u gradskom stanu? Prema kojim kriterijima je to određeno? Kao korisnik stana navedena je majka mladog gospodina koja uopće ne živi na toj adresi. Navodno je stan dobila pred 30 godina kada je bila samohrana majka. Međutim, budući da su njezina djeca odavno punoljetna, zašto se taj stan nije dodijelio nekome kome stvarno treba? Tipa nekom invalidu ili umirovljeniku?

Zbog čega se ne vrše kontrole?

Znam za slučaj gdje je čovjek pred penziju sa suprugom krojačicom nedavno izbačen iz gradskog stana. Svakako je nekome takvome gradski stan potrebniji nego mladoj, zdravoj i radno sposobnoj osobi u naponu snage.

Miljenko / 20.03.2024.

Poštovani,
s obzirom da niste naveli adresu, odnosno podatke o kojem stanu se točno radi, djelatnici Upravnog odjela za gradsku imovinu nisu u mogućnosti konkretno Vam odgovoriti. Stoga Vas ljubazno molimo da se, s tim u vezi, izravno javite ovom Odjelu putem e-maila imovina@rijeka.hr.
Tomu dodaju da djelatnici Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene obavljaju redovne kontrole korištenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke i to prema godišnjem planu kontrole, a provode i izvanredne kontrole korištenja u slučaju saznanja da se stan koristi suprotno odredbama Zakona o najmu stanova, Odluke o najmu stanova i Ugovora o najmu stana.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite