U zadnje vrijeme sam primjetila da je jako puno zgrada čija pročelja su narušena grafitima. U centru grada npr na Fiumari, u Gnambovoj ulici na Korzu, a pogotovo kada se izađe iz centra grada. Kao primjer navesti ću Pećine, Krnjevo i Turnić, osim pročelja tu su i prometni znakovi išarani (npr ul Antuna Kosića Rika, ul. Vinka Benca, Crnčićeva itd.).

U gradu koji se okreće sve više prema turizmu smatram da bi se više trebalo paziti na sam izgled grada. A da ne spominjem kako narušavanje fasada smanjuje i vrijednost nekretnine i samu kvalitetu života u toj okolini.

2019 / 24.06.2022.

Na javne površine staviti kamere, a za sve koji ne poštuju komunalni red (grafiti, fekalije od pasa i sl.) treba ih kazniti novčano i komunalnim radom na više mjeseci.

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem javljanju. Svjesni činjenice kako išarana pročelja zgrada nagrđuju izgled grada, kao i da je nedozvoljeno grafitiranje oblik vandalizma, odnosno namjernog čina koji uzrokuje oštećenje i/ili uništavanje površine javne namjene i urbane opreme, Grad Rijeka je, krajem 2019. godine, upravo s ciljem sprječavanja vandalskog ponašanja, pokrenuo Akcijski plan za sprječavanje vandalizma. Njime su utvrđene mjere i aktivnosti koje se odnose na sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke te su propisane i preventivne mjere odnosno pojačavanje javne rasvjete i postave video nadzora na površini javne namjene gdje je učestala pojava vandalizma, pojačan obilazak mjesnih odbora od strane komunalnih redara i tajnika mjesnih odbora, provedba raznih informativnih i edukacijskih aktivnosti sa ciljem ukazivanja na štetnost vandalizma, ustroj i kontinuirano vođenje baze podataka o vandalizmu, na temelju koje će se pratiti dinamika učestalosti pojavljivanja i uklanjanja posljedica vandalizma te planirati buduće aktivnosti, uvođenje obveze premazivanja pročelja koja se obnavljaju uz sufinanciranje iz gradskoga proračuna zaštitnim premazom do tri metra visine, uz davanje preporuke suvlasnicima višestambenih zgrada da učine isto.
U slučajevima nedozvoljenog grafitiranja na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u vlasništvu, Grad organizira interventno uklanjanje grafita u što kraćem roku od prijave ili uočavanja grafita, odnosno u roku od 24 sata od obavijesti policijske uprave. U slučaju utvrđenja počinitelja vandalskog čina uklanjanje štetne posljedice vrši se o njegovom trošku. Komunalno redarstvo odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom obavještava o tome nadležnu policijsku upravu kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja.
Što se tiče grafita na zgradama u privatnom vlasništvu, vlasnik zgrade može protiv prekršitelja, ako se utvrdi njegov identitet, pokrenuti kazneni postupak zbog namjernog oštećivanja zgrade i istovremeno zahtijevati naknadu štete putem suda. Ako se prekršitelj ne može utvrditi, što je vrlo česti slučaj, vlasnik zgrade na kojoj se nalaze grafiti obvezan je pročelje zgrade sanirati tj. ukloniti grafite. Dakle, suvlasnici zgrade dužni su izvršiti sanaciju pročelja, odnosno ukloniti grafite te, ukoliko smatraju potrebnim, poduzeti mjere kako se ovakve situacije ne bi ponavljale. To se prije svega odnosi na obavještavanje Policije, radi pronalaska počinitelja, a također i poduzimanje mjera zaštite svoje nekretnine, primjerice ograđivanjem zgrade kako bi se time onemogućio pristup potencijalnim počiniteljima, postavljanjem sigurnosne kamere, radi njihovog lakšeg utvrđivanja ili na koncu, premazivanjem pročelja antigrafitnom bojom, s koje se, u slučaju ponovnog iscrtavanja, grafiti uklanjaju ispiranjem te nema potrebe ponovno ličiti pročelje.
Što se tiče prometnih znakova, tvrtka Rijeka plus d.o.o održava prometnu signalizaciju prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa, hrvatskim normama te ostalim propisima. U slučajevima kada su prometni znakovi išarani u manjoj mjeri tako da je razvidno što isti označavaju, znakovi se ne mijenjaju. Naime, išarani prometni znak se određenim kemijskim sredstvima može očistiti ali u tom se slučaju ošteti reflektirajuća folija te se prometni znak mora promijeniti. Ukoliko su išarani u većoj mjeri, u tom se slučaju, prometni znakovi mijenjaju.
Također, a vezano uz represivne mjere, odnosno kažnjavanje, prema Odluci o komunalnom redu zabranjeno je uništavati, oštećivati te šarati po urbanoj opremi i vanjskim dijelovima zgrada ili ih na drugi način prljati i nagrđivati te je propisana novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna za fizičku osobu – počinitelja prekršaja. Također, odredbom iz članka 235. Kaznenog zakona, propisana je kazna zatvora do dvije godine za onoga tko ošteti, uništi, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar, i onoga tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina, a ukoliko počinitelj to učini iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite