Poštovani,

već mjesecima su nagnuti telefonski stupovi HT-a u blizini Rastočina 15 i 3.
Onaj kod Rastočina 15 oznake HT 1-16, koji se nalazi kraj dječjeg igrališta i Jelićeve 13 predstavlja opasnost da svojim urušavanjem ozlijedi/usmrti prolaznike ili djecu, ošteti privatnu imovinu, sruši se na zgradu itd. Trenutno visi naslonjen na stablo masline.

Navedeno smo prijavili već HT-u gdje je dobiven odgovor da je rok za sanaciju do 1 godine!?
Može li grad ili portal kontaktirati HT, tražiti pojašnjenje i tražiti prioritetno rješenje ovog problema, budući da se stup nalazi kraj dječjeg igrališta?

Nevezano za ovo, no iznad Jelićeve 11, u dječjem igralištu nalaze se stabla od kojih obitelj iz Rastočina 17 ne može vješati rublje i potrebno bi bilo djelomično orezati stabla u tom parku.

Na katastarskoj čestici 1848/2 se nalazi drugi viseći telefonski stup (no on ne predstavlja opasnost) koji vodi do toplane Energa. No, iz te čestice, prema fotografijama raste prašuma i korov od nekoliko metara koji prelazi i na pločnik.

Prema web podacima zemljišnih knjiga čestica je u vlasništvu Grada Rijeke. Može li Grad kao vlasnik, odrezati tu površinu i/ili dati u najam nekome.

Prije 10-15 godina je to povremeno uređivala romska obitelj koja je živjela u stanovima grada kuće Rastočine 19. Na 1848/2 čestici su si napravili baraku i spremali metal/otpadnu sirovinu. Ali su se prije cca 10 godina preselili u Njemačku i odonda više nikada nitko to ne uređuje i svi kažu da je to od grada iako bi možda bilo zainteresiranih za uređenje i vođenje mini vrta.

Također, može li se dati u najam ili promijeniti osoba budući da je isto tako vrt tj površina iznad Jelićeve 3 već godinama napuštena a korov iz tog “vrta” također prelazi na cestu Rastočina.

nezadovoljna / 05.10.2020.

Poštovani,
djelatnici Komunalnog redarstva obišli su ovu lokaciju te stoje navodi o njenoj zapuštenosti i oštećenim stupovima koji predstavljaju opasnost. Stoga je neposredno nakon izvida HT-u izdan nalog za hitnu sanaciju.
Komunalno redarstvo će svakako u kratkom roku provjeriti je li nalog proveden i po potrebi poduzeti daljnje mjere kako bi se problem riješio čim prije.
U Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom navode kako je zapušteno zemljište oznake k.č. 48/1, k.o. Kozala u zemljišnim knjigama upisano kao „oranica“, površine 54,9 čhv , a vlasnik je Grad Rijeka. Baraka izgrađena na tom zemljištu nije evidentirana u Javnim ispravama Ureda za katastar i Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, niti je za nju određen kućni broj, što znači da Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom nema ovlasti za postupanja po pitanju nelegalno izgrađene nekretnine.
Što se pak tiče zapuštene oranice, Komunalno redarstvo zatražilo je očitovanje nadležnih službi kako bi se, sukladno obvezama iz Odluke o komunalnom redu, mogla tražiti daljnja postupanja vezano za ovu površinu.
U Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti ističu kako je prethodnih godina Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga planiralo sredstva za uređenje navedene zelene površine u Jelićevoj ulici, sjeverno od kućnog broja 1, u igrališta za djecu i odrasle, u okviru malih komunalnih akcija. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, točnije Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti ugovorila je i realizirala tehničku pripremu koja se odnosi na izradu projekta i prikupljanje sve potrebe tehničke dokumentacije te je preostalo izvođenje radova uređenja ove lokacije prema gotovom projektu.
Međutim, realizacija uređenja prolongirana je iz više razloga; što zbog same naravi projekta za čiju je realizaciju potrebno određeno vrijeme, potreba za izdavanjem lokacijske i građevinske dozvole koje su u međuvremenu dobivene, izmjena zakona, a najviše zbog opstrukcije pojedinaca te posljedično dugotrajnog sudskog procesa. Naime, bilo je više žalbi na lokacijsku dozvolu i produljenje lokacijske dozvole, a koje su na svim instancama odbačene kao neosnovane. Jedan od razloga prolongiranja uređenja ovog područja je i odbijanje povratka zakupljenog dijela površine Gradu.
Dio površine koja je predviđena za realizaciju projekta bio je reguliran ugovorom o zakupu s dvije fizičke osobe, a Grad Rijeka je zbog privođenja zemljišta trajnoj namjeni od navedenih osoba zatražio otkaz ugovora, s čim su oni bili upoznati prilikom sklapanja tog ugovora. Međutim, odbili su to učiniti mirnim putem, zbog čega je pokrenut sudski postupak povrata gradske imovine koji je u tijeku te je sada pitanje vremena kada će se provesti sudskim putem. Spor vodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite