U Ulici Mihačeva Draga 1 u dvorištu iza navedene zgrade nalazi se šuta, građevinski materijal i ostalo smeće kojeg treba ukloniti. Vreće, kante i ostalo nalaze se mjesecima (odprije nove godine) po stepenicama koje koriste stanari dvije zgrade te po dijelu dvorišta gdje stanari parkiraju svoje automobile.
Doznajem da je to otpad jednog od stanara zgrade koji renovira stan.
Molim za vaše postupanje jer privremeno kratko odlaganje šute je jedno a ovo je već višemjesečno zatvaranje prolaza i potencijalna opasnost za sve stanare.
Hvala unaprijed.

Ri2020 / 03.04.2018.

Poštovani,
zahvaljujemo vam na dojavi temeljem koje je komunalni redar obišao navedeno područje i pritom utvrdio da je u dijelu okućnice zgrade Mihačeva draga 1, kao i na javnoj površini, odnosno parkiralištu, u vrećama odložen građevinski otpad. Vlasniku stana koji je odložio otpad izdan je nalog da u što je moguće kraćem roku otpad ukloni, što će Komunalno redarstvo nadzirati, a po potrebi poduzeti daljnje mjere.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite