Poštovani,

Molim vas, možete li reći koje su radnje poduzete u vezi sprečavanja prekomjerne populacije galebova, koji, kao što svakodnevno svjedočimo, svojim djelovanjem umanjuju kvalitetu života u gradskom središtu? Vrlo nedavno, u medijima se moglo čuti kako se taj problem nastojalo riješiti u Rovinju i Novigradu. Koje su radnje poduzete u našem gradu u vezi toga? Još 2016. u Novom Listu objavljen je iscrpan tekst “Stanovnici centra Rijeke muku muče s galebovima, traže da se problem riješi humanom metodom “lažnih jaja”, što se poduzelo od tada?

Hvala unaprijed na odgovoru!
Srdačan pozdrav

Tinaaa / 14.05.2021.

Poštovani,

do povećanja broja galebova u gradskome središtu, ali i na rubnim dijelovima urbanog područja Grada Rijeke, došlo je najvećim dijelom zbog zatvaranja deponija Viševac na Marinićima. Metoda smanjenja populacije galebova zamjenom lažnih jaja bila je razmatrana, kao jedna od metoda smanjenja populacije galebova, no kako se galebovi pojavljuju uglavnom na mjestima odlaganja otpada koji predstavljaju izvor hrane, poput kontejnera za komunalni otpad, Grad ima namjeru nabaviti kontejnere za komunalni i reciklažni otpad s poklopcem koji se teže može otvarati, odnosno sa mehanizmom samozatvaranja čime će spriječiti hranjenje, a time i pojavu obitavanja galebova. Što se pak otpada koji je odložen uz kontejnere tiče, svakako će se pojačati obilasci djelatnika Direkcije za komunalno redarstvo koji će nesavjesne građane sankcionirati. Za sada ćemo na ovaj način pokušati kontrolirati populaciju galebova i naravno redovito procjenjivati brojnost galebova, kao i druge aktivnosti koje se mogu poduzeti.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite