Energo je poslao svojim korisnicima da će nove cijene kwh, znati tek na kraju mjeseca, nakon što su potrošili/koristili plin. Te na primjeru za srpanj porasti 5x (500%).
Također, cijena će se formirati na način da će se gledati cijena na burzi za svaki dan/mjesec unazad?

Kontaktirala sam HERU koja je rekla da Energo mora 30 dana prije promjena cijene informirati kupce o novoj cijeni i točno navesti kwh. Također Zakonski je predviđeno da kupac prije mjeseca zna cijene potrošnje.
Te da će Energo na ovaj način kršiti zakon i da kupci trebaju slati prigovore.

Zamislite da račun od vode ili telefona, znate cijenu po minuti poziva tek na kraju mjeseca, može biti 1 lipa a može biti i 20 kuna po minuti?
Kako onda možete znati koliko ćete potrošiti i koliki će vam biti račun.

Zašto Energo nije na tržištu našao dobavljača, oskrbio se dovoljnom količinom po poznatoj cijeni?
Nego svoj neuspjeh i loše pregovaranje želi u potpunosti prenijeti na kupce, gdje Energo nema nikakav rizik, već će kupiti po istoj cijeni (ili nižoj od nekog dobavljača) od Europske burze plin, a nama naplatiti po cijeni na burzi plus svoje naknade!?

Energo ovu obavijest nije objavio na svojim mrežnim stranicama, niti je dao javno priopćenje u medije, ali dok je cijena plina divljala, privukao korisnike da će u Energu biti cijene niže 40% i da je Energo “Križanec je potvrdio da Energo ima dovoljne količine prirodnog plina zakupljene prije drastičnog rasta cijena”

Nije prvotravanjska šala: Potrošačima riječkog Energa plin je od danas jeftiniji 40 posto!

Privlačili ste nove korisnike, gdje su u isto vrijeme poput Energo metana, navodili da ne primaju nove korisnike, postojeće obavještavali mjesecima unaprijed da prijeđu drugima.

Također, Energo je poslao dopis, izrazito kompliciran i nečitljiv, na 2 stranice teksta direktora Kirgina, koji je sakrio da je sada cijena od 0,3051kn/kwh a po novom cijena plina od 1.10.2022. (po primjeru burze, a vjerojatno će i rasti) 1,66kn/kwh što je POVEĆANJE OD VIŠE OD 5x.
Netko tko je imao račun od 200kn, imati će račun od 1000kn od listopada!!!

To je cijena 4x veća nego da su korisnici ostali na GPZ- Opskrbi, tj da se nisu prebacivali na Energo.
Zašto Energo nije objasnio kako da se korisnici vrate i prebace na GPZ Opskrbu u istom pismu i da je tamo 4x manja cijena?

Što je i s cjenom grijanja, hoće li i ona rasti?

Zašto Energo ne poštuje zakon i zašto 30 dana prije promjene cijene ne kaže građanima točnu cijenu, je li to 1kn/kwh, 0.3kn/kwh a ne “biti će po cijeni burze” a prije par mjeseci se hvalili da su kupili dovoljne količine plina prije poskupljenja?

Ja sam konkretno odmah po zaprimanju pisma poslala zahtjev za prijelaz na GPZ Opskrbu (tj da se vratim na univerzalnu, tj da mi cijena bude 4x niža nego na Energu) i oni mi već 10 dana nisu odgovorili na e-mail ni poslali ugovor niti ikakav odgovor. Moja susjeda im je slala pisano s povratnicom i njoj već 7 dana nisu odgovorili.
Želimo se prebaciti natrag, ali nas GPZ ignorira i ne želi.

U našoj zgradi imamo razdjelnike, većina susjeda ih drži ugašena, neki i sve razdjelnike drže ugašenima pa dobivaju račune po 400-700kn mjesečno. Prestrašno.
Koliko će cijena grijanja poskupjeti?

Građani će trebati izdvajati cijelu plaću na grijanje ili plin jer imaju Energo?


Poštovani,

slobodni smo obratiti Vam se ovim putem kao našem krajnjem kupcu kategorije kućanstvo koji koristi uslugu opskrbe plinom temeljem sklopljenog ugovora o opskrbi plinom.

Vjerujemo kako ste upoznati s globalnim okolnostima koje su dovele do općeg poskupljenja cijene energenata, a što utječe i na cijenu plina. Društvo Energo d.o.o. je do sada uspješno amortiziralo navedeni utjecaj povišenja cijena, ali radi višestrukog povećanja troškova nabave plina i nastavka nestabilnosti na tržištu, više to nećemo biti u mogućnosti činiti, te ćemo od 1. listopada ove godine biti primorani izvršiti povećanje cijene plina.

Važno je napomenuti da Energo d.o.o. za sve svoje krajnje kupce pa tako i za Vas ima osigurane
dostatne količine plina te jamči sigurnost opskrbe za buduće razdoblje ugovaranja usluge.

NOVI NAČIN OBRAČUNA – PROMJENJIVA CIJENA

Očekivana nova cijena u narednom razdoblju počevši od 1. listopada 2022. godine bit će promjenjiva na mjesečnoj razini i bazirat će se na kretanju cijene plina na plinskom tržištu Central European Gas Hub (dalje: CEGH), dakle na, za nas u Hrvatskoj, referentnu burzu plina. Konkretna cijena koju ćemo pratiti nalazi se na web stranici: https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data/, u stupcu VWAP / CEGHIX €/MWh. Točna cijena po kojoj ćemo vršiti obračun određenog mjeseca bit će poznata tek po isteku tog mjeseca kada će se znati vrijednosti za svaki dan u mjesecu i kada će se kao jedinstvena mjesečna cijena u obračunu koristiti aritmetička sredina svih navedenih dnevnih vrijednosti.

Jedinični trošak mjesečne naknade za opskrbu plinom iznositi će 2,97 kn/mj. s uključenim PDV-om (5%).

PRIMJER OBRAČUNA ZA SRPANJ

Zbog toga što će točna cijena za svaki mjesec biti poznata tek kad taj mjesec završi, za primjer navodimo cijenu koja bi vrijedila za mjesec srpanj, za koji su nam poznate sve dnevne cijene plina na burzi. Krajnja cijena za srpanj s uključenim PDV-om (5%) iznosila bi 1,6664 kn/kWh i rezultat je kretanja cijene plina na CEGH-u u srpnju 2022. godine. Ova krajnja cijena u kunama izračunava se kao aritmetička sredina svih dnevnih vrijednosti što daje 175,44 €/MWh, a čemu se dodaju vezani troškovi u iznosu 20,88 €/MWh, što ukupno daje iznos od 196,32 €/MWh. Ova cijena izražena u €/MWh pretvara se u kn/kWh tako što se iznos podijeli sa 1000 i pomnoži sa prosječnim srednjim tečajem HNB-a na dan izdavanja fakture, zaokruženom na 6 (šest) decimalnih mjesta (u svrhu jednostavnosti ovog informativnog izračuna preračun se vršio prema vrijednosti 1€ = 7,53 kn) te se na kraju doda PDV. Na taj se način dobila spomenuta krajnja cijena plina (energije) za korisnika u visini od 1,4783 kn/kWh. Zavisni troškovi u iznosu 20,88 €/MWh uključuju sve troškove koje je potrebno podmiriti da plin sa mjesta preuzimanja u | inozemstvu dođe do samog kupca odnosno Vas, i podrazumijevaju troškove transporta, energije uravnoteženja i troškove opskrbe plinom. Na tu cijenu plina (energije) potrebno je dodati još tarifnu stavku za distribuciju koja je ovisna o taritnom modelu kojem vaše obračunsko mjerno mjesto pripada.

U Vašem slučaju za OMM 1035588 tarifni model je TM01 i distribuciju plaćate 0,1088 kn/kWh. Još jednom | napominjemo da je ovo informativni izračun i da će stvarna cijena za svaki mjesec u sljedećoj plinskoj godini biti izračunata po isteku tog mjeseca.
Pozivamo Vas da se za sve dodatne informacije slobodno obratite našoj Službi opskrbe plinom na
brojeve telefona: 051/353-018 ili 051/353-044.
Ovim Vas putem u skladu s točkom XI. stavak 3. Ugovornih uvjeta opskrbljivača plinom kao i člankom 6. stavak 3. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21) obavještavamo kako zbog povećanja cijena plina imate pravo na jednostrani prijevremeni raskid ugovora o opskrbi plinom bez plaćanja naknade ili bilo kakvih drugih troškova u roku od 14 dana od dana zaprimanja ove obavijesti, kao i na besplatan postupak promjene opskrbljivača.

dorina / 05.09.2022.

Poštovani,
sukladno uvjetima koji su trenutačno dostupni na tržištu plina, jedini način po kojemu je moguće dobavljati plin, navode u Trgovačkom društvu Energo d.o.o., je na principu koji je objašnjen u dopisu što je ovo Društvo krajem kolovoza ove godine uputilo svim krajnjim kupcima kojima pruža uslugu tržišne opskrbe plinom. Vezano za upit hoće li se cijena formirati na način da će se gledati cijena na burzi za svaki dan, odnosno mjesec unazad, u Energu ističu da, s obzirom da su uvjeti postavljeni od strane dobavljača prema ovom Društvu kao opskrbljivaču plina, za razliku od prijašnjih godina kada su se ugovori sklapali po fiksnoj cijeni, Energo nije u mogućnosti drugačije postupati prema krajnjim kupcima. Pritom se ističe da, bez obzira na pravovremeno prezentirane uvjete, svaki krajnji kupac ima pravo na odabir opskrbljivača prema vlastitoj želji, ukoliko uvjeti smatra nepovoljnim.
Svim korisnicima je dopisom detaljno pojašnjeno kako i na koji način na dnevnoj razini mogu pratiti kretanje cijena na referentnom plinskom tržištu, jer će po jednakom principu dobavljač plina obračunati plin Energu.
Vezano za upit zašto Energo na tržištu nije našao dobavljača te se opskrbio dovoljnom količinom plina, po poznatoj cijeni, u Društvu ističu da Energo već dugi niz godina posluje sa renomiranim tvrtkama za dobavu plina. U trenutku naglog porasta cijena Energo je već imao sklopljen, i još uvijek ima, Ugovor po fiksnoj cijeni, tako da je tvrdnja vezana za dobavljača neutemeljena, kao i teza o dovoljnoj količini plina po poznatoj cijeni.
Inače, Ugovori o opskrbi plinom sklapaju se na razdoblje od 1. listopada tekuće godine do 30. rujna naredne godine, što se u plinskom poslovanju naziva Plinska godina. S obzirom na aktualna događanja, dobavljači plina u predstojećoj plinskoj godini (2022./23.) nisu bili spremni ponuditi ugovore po fiksnoj cijeni.
Što se pak tiče upita zašto Energo spomenutim dopisom korisnicima nije objasnio kako se mogu vratiti i prebaciti na GPZ Opskrbu i da je tamo 4x manja cijena iz Energa odgovaraju da je dužnost Energa, kao tržišnog opskrbljivača, pravovremeno obavijestiti korisnike o svim njihovim pravima i obvezama u kontekstu tržišne opskrbe plinom. Slijedom navedenog Energo je sve svoje korisnike u predviđenom roku, dakle dopisom, obavijestio o novom načinu obračuna plina i pravima u smislu promjene opskrbljivača i to sljedećim tekstom: „Ovim Vas putem u skladu s točkom XI. stavak 3. Ugovornih uvjeta opskrbljivača plinom kao i člankom 6. stavak 3. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21) obavještavamo kako zbog povećanja cijena plina imate pravo na jednostrani prijevremeni raskid ugovora o opskrbi plinom bez plaćanja naknade ili bilo kakvih drugih troškova u roku od 14 dana od dana zaprimanja ove obavijesti, kao i na besplatan postupak promjene opskrbljivača“. Postupak za promjenu opskrbljivača objašnjen je na Internet stranici Energa pod https://energo.hr/index.php/pravilnici/ u točka 5., Zahtjev za promjenu opskrbljivača plinom.
Svi energetski subjekti u Republici Hrvatskoj koji se bave proizvodnjom, distribucijom i opskrbom toplinske energije, uključujući Energo, posredstvom Hrvatske gospodarske komore, u stalnom su kontaktu sa radnim timom iz resornog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te se intenzivno radi na iznalaženju najoptimalnijeg rješenja; kako za energetske subjekte, tako i za krajnje kupce toplinske energije, sve u kontekstu povoljnije nabave energenata za predstojeću ogrjevnu sezonu. Do sada su održana dva sastanka u resornom Ministarstvu, u travnju i srpnju, uz redovitu izmjenu relevantnih podataka. U ovom trenutku još uvijek se ne može govoriti o konkretnim brojevima i modalitetima, no očekuje se da će Ministarstvo, uz već postojeću mjeru poreznog rasterećenja kroz trajno smanjenje PDV-a sa 25 % na 13%, ponuditi još nekoliko mogućnosti, kako bi se što više ublažio novonastali cjenovni udar. U Energu očekuju da će prijedlog rješenja biti prezentiran kroz sljedećih nekoliko dana, kada će o tome biti obaviješteni i svi korisnici toplinske energije u ovom Društvu.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja

Izložba
 • 24.03. – 31.03.
 • (19:00)

Samostalna izložba Stjepana Pranjkovića „Totemi“ u Galeriji SKC

Izložba alumnija Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci Stjepana Pranjkovića koja donosi seriju radova na temu rasta i odrastanja...

Detaljnije

Predavanje
 • 23.03.
 • (19:00)

Predavanje Boštjana Surine “Bioraznolikost u gradu”

Predavanje će pokušati odgovoriti na pitanje kako uspostaviti samoodrživiju i funkcionalniju bioraznolikost u gradovima ...

Detaljnije

Izložba
 • 30.03. – 28.03.
 • (00:00)

„Nestvarni podaci“ tema 18. izdanja festivala Moje, tvoje, naše

Radove na grupnoj izložbi "Nestvarni podaci", čiji su kustosi ciriško-berlinski umjetnički kolektiv !Mediengruppe Bitnik, predstavit će međunarodno priznati umjetnici i kolektivi...

Detaljnije

Koncert
 • 31.03.
 • (22:00)

Zagrijavanje za Zvečku: Goran Bare i Majke pale fantastičnu vatru u Exportu

Goran Bare i Majke stižu 31. ožujka u Export na Delti gdje će prirediti pravi rock spektakl kakav priliči samo beskompromisnim r'n'r veteranima...

Detaljnije

Koncert
 • 22.04.
 • (23:00)

Vojko V @Impulse festival

Vojko V riječkoj će publici u Pogonu kulture, osim starijih singlova, predstaviti i singlove s iščekivanog predstojećeg albuma “Dvojko”...

Detaljnije

Tribina
 • 22.04.
 • (18:00)

Tribina o glazbenom ukusu mladih “Kako to?”

Gosti tribine su glazbenik Andrija Vujević poznatiji kao Vojko V, radijski voditelj i glazbenik Antonio Livaić te Dunja Matić Benčić s Filozofskog fakulteta u Rijeci...

Detaljnije