Pritužba na Vrtiće Rijeka i na grad Rijeka koja je osnivač Vrtića Rijeka i koja dozvoljava ovaj način upisa. Za ponovni upis djeteta u vrtić potrebna je sljedeća dokumentacija: 3 primjerka PRIJAVNICE ,2 primjerka UGOVORA,1 primjerak Tablice potvrde prebivališta, prosjek plaće za posljednja tri mjeseca ( dohodak od nesamostalnog rada) ili
godišnja porezna prijava; odrezak od mirovine; dokaz o statusu nezaposlenog
(preslika radne knjižice ili potvrda zavoda za zapošljavanje).
Pitanje : Zbog čega je potreban PROSJEK plaća a nije dovoljna platna lista? Zbog čega je uopće potreban uvid u primanja roditelja? Što ako roditelj ne prima plaću? Hoće li odbiti roditelja koji radi a ne prima plaću? Čemu služi OIB, kojeg moramo dati , koji očito još nije u funkciji?Zbog čega se provjerava prebivalište u MUP-u? Zar djete koje živi na Zametu nemože biti upisano u vrtić na Pećinama ako roditelji rade u tom djelu grada?

bigi / 22.05.2011.

Čini se da je procedura te potrebni formulari i papiri zbilja čudni. Vjerojatno je potreban “prosjek plaća” jer se na temelju njega moguće i određuje cijena koju morate plaćati vrtiću, moguće da obitelj sa primanjima od 20 000kn ne plaća isto kao i ona od 2 000kn ili ako su nezaposleni.

U slučaju da netko ne dobiva plaću a radi, može se obratiti i Državnom inspektoratu u Rijeci, u Osječkoj 50 (kod Bille)-500626 ili 500649. isto tako, možeš i anonimno prijaviti trgovca (subjekt) Zagrebu -MINGORP- Odjel radnog prava (Uprava za rad i tržište rada) Ulica grada Vukovara 76 ili na 01/6106311.

Prosjek plaće im služi za izračun koliko će dolaziti račun, nije za sva primanja isti iznos boravka u vrtiću….

Poštovani,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka svake godine odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa uz suglasnost osnivača, te je i ove godine donijelo Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Rijeka” za pedagošku 2011./2012. godinu.

1. Navedenom Odlukom propisani su uvjeti upisa tj. dokumentacija potrebna za upis, između ostalog, i prosjek plaća za posljednja tri mjeseca. Roditelj je dužan dostaviti prosjek ovjeren od strane poslodavca. Naime, u ovom slučaju ne prikupljaju se tri platne liste za posljednja tri mjeseca, već se predaje jedan list papira, a osim toga, ovaj način ubrzava prikupljanje podataka, kao i samu obradu (dosadašnje iskustvo pokazalo je da poslodavci izdaju različite forme platnih lista što znatno usporava obradu podataka).

2. Uvid u primanja roditelja važan je zbog izračuna mjesečnog dohotka po članu kućanstva koji se koristi za utvrđivanje cijene usluge za roditelja. Sukladno čl. 8. Ugovora kojeg roditelj sklapa s Ustanovom, ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluge po višoj roditeljskoj cijeni (720,00 kn).

3. Ukoliko roditelj ne prima plaću, a radi, Dječji vrtić Rijeka neće odbiti upisati njegovo dijete, već se temeljem potvrde poslodavca o neostvarivanju dohotka od nesamostalnog rada ili dr., roditelj automatski svrstava u najniži platni razred tj. određuje mu se plaćanje najniže cijene vrtića (550,00 kn).

4. Zakon o osobnom identifikacijskom broju obvezuje pravne osobe kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da u svojim službenim evidencijama koriste OIB. Od 1. siječnja 2010. godine OIB se počeo široko primjenjivati, u platnom prometu kao i za podnošenje poreznih prijava, dok je potpuni prijelaz na sustav OIB-a uslijedio 1. siječnja 2011. godine. OIB zamjenjuje brojeve koji su do sada služili kao identifikacijske oznake pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj (MB i JMBG). S obzirom je Dječji vrtić Rijeka proračunski korisnik Grada Rijeke dužan je u svojoj evidenciji koristiti OIB-e svojih korisnika. Podaci o prebivalištu roditelja i djece potrebni su zbog sljedećeg:
– prednost pri upisu u Dječji vrtić Rijeka imaju djeca s prebivalištem na području grada Rijeke
-izračuna prosječnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva odnosno
utvrđivanja cijene usluge za roditelja.

Napominjemo da dosadašnji korisnici usluge čije dijete kontinuirano koristi usluge Dječjeg vrtića Rijeka, svojim potpisom na Prijavi za upis djeteta, potvrđuje valjanost već priloženih uvjerenja o prebivalištu. Dječji vrtić provjerava da li iskazan podatak odgovara službenoj evidenciji o prebivalištu koju vodi MUP RH, PU Rijeka, a koji je važan prilikom utvrđivanja prednosti pri upisu te kasnijem utvrđivanju cijene.

5. Dijete koje živi na Zametu može biti upisano u vrtić na Pećinama ako roditelji rade u tom djelu grada, no međutim, prednost pri upisu u određeni podcentar predškolskog odgoja ima dijete čija je adresa stanovanja najbliža tom podcentru.

Što se tiče drugih dokumenata potrebnih za upis djeteta u vrtić (3 primjerka PRIJAVNICE, 2 primjerka UGOVORA), nakon obrade sve dostavljene dokumentacije, ugovori se ovjeravaju te sva dokumentacija zajedno s jednim primjerkom ugovora i prijavnicom ostaju u Upravi Dječjeg vrtića Rijeka, jedan ugovor te u privitku jedna prijavnica vraćaju se roditelju, dok jedan primjer prijavnice ostaje u podcentru predškolskog odgoja.

Odgovorite