Postovani

Zanima me da li Rijeka plus po zakonu smije naplatiti dnevnu kartu ukoliko korisnik parkinga nije pristao na istu?

Korisnik je pristao na koristenje usluge ali je nije vremenom definirao, dok Rijeka plus namece placanje dnevne karte ukoliko korisnik nije na vrijeme produzio parkirnu kartu. Dok je Zakonom o obveznim odnosima određeno da nema učinak odredba u ponudi da će se šutnja ponuđenika ili neko drugo njegovo propuštanje (na primjer ako ne odbije ponudu u određenom roku ili ako poslanu stvar o kojoj mu se nudi ugovor ne vrati u određenom roku i sl.) smatrati prihvatom. Također je propisano da su ništetne odredba općih uvjeta koje, suprotno načelu savjesnosti i poštenja., prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih sadrže odobreni od nadležnog tijela. Potrošač, korisnik usluge konkludentom radnjom i to parkiranjem vozila na parkirnom mjestu nesporno iskazuje volju da koristi usluge parkiranja, no navedenom radnjom ne iskazuje izričitu namjeru u pogledu trajanja korištenja usluge, niti pristanak na ponudu tužitelja da koristi uslugu u dnevnom trajanju, pa navedena odredba općih uvjeta u spornoj Odluci nema učinak.

Nadalje, životno je i općepoznato da se usluga parkiranja vozila na javnoj površini po svojoj prirodi i svrsi u pravilu ne koristi u dužem trajanju od nekoliko sati, te da je parkiranje na javnoj površini u trajanju cijelog dana iznimno, dok je predmetnom Odlukom uređeno upravo suprotno, te je parkiranje u trajanju cijelog dana uređeno kao pravilo, a satno parkiranje kao iznimka.

Ako je zakonom zabranjena naplata kazni za parkiranje, zasto je dopusten ovaj vid naplate iste?

Ele12 / 17.09.2021.

Poštovana,
u Trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. koje upravlja gradskim parkiralištima ističu da postupaju sukladno Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (https://sn.rijeka.hr/2019/05/opci-uvjeti-isporuke-komunalne-usluge-parkiranja-na-uredenim-javnim-povrsinama-i-u-javnim-garazama-na-podrucju-grada-rijeke/), a kojima je jasno propisan način izdavanja dnevnih parkirnih karata. Korisnik parkirnog mjesta pod naplatom obvezan je imati važeću parkirnu kartu. Ukoliko ju ne posjeduje, smatra se da je s TD Rijeka plus d.o.o. sklopio ugovor o korištenju jednog parkirnog mjesta na parkiralištu u trajanju od 24 sata, a sukladno članku 26. navedenih Općih uvjeta. Drugim riječima, pristupom na javno parkiralište i korištenjem usluge javnog parkirališta pod naplatom, korisnik prihvaća odredbe Ugovora o korištenju javnog parkirališta s naplatom.
U tom smislu, osoba ovlaštena za kontrolu, tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja vozila, utvrđuje postoji li ili ne, važeća parkirna karta. Ukoliko vozilo ne posjeduje važeću parkirnu kartu izdaje se nalog koji je važeći 24 sata od sata izdavanja. Svaki korisnik je, neovisno o načinu kupnje karte, obaviješten do kada je važeća, a sve kako bi je mogao na vrijeme produžiti, ukoliko procijeni da mu je to potrebno. Nadalje, na javnim parkiralištima na području grada Rijeke razlikuju se zatvorena parkirališta (pod rampama), gdje se korisniku sat vremena naplaćuje sukladno utvrđenom Cjeniku, a satna je naplata određena i u svim ostalim zonama naplate (otvorena parkirališta). Također, korisnik na određenim lokacijama na području Grada Rijeke može kupiti i cjelodnevnu parkirnu kartu koja vrijedi za taj cijeli dan, odnosno do kraja naplate parkiranja. Svaki korisnik može koristiti nekoliko kanala kupnje satne ili cjelodnevne karte, među kojima su sms poruka, Paydo ili keks pay aplikacija, parkirni automat ili kupnja karte na bilo kojem kiosku Tiska ili iNovina. Korištenjem bilo kojeg od navedenih kanala, korisnik će biti pravovremeno obaviješten do kada vrijedi parkirna karta.
Kazne za nepropisno parkiranje nisu u nadležnosti Rijeka plusa d.o.o., već ih, sukladno utvrđenom prekršaju i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, može izdati isključivo nadležno Prometno redarstvo ili Prometna policija.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite