Poštovani, ovim putem želimo pohvaliti izvođače radova koji već nekoliko dana doista marljivo rade na dodatnom ulazu u naš dječiji park, odnosno na izgradnji rampe za invalide kao i za sve roditelje sa dječijim kolicima.

Nešto što doista nije bilo prioritet za ovaj naš dio naselja niti je ikad imalo podršku većine okolnih suvlasnika i stanara nadvladao je plemenit cilj, profesionalnost izvođača, kao i redovite posjete nadležnih osoba iz firme “Čistoća”.

Ovim putem se zahvaljujemo svima njima na njihovoj profesionalnosti i susretljivosti jer je rampa u konačnici znatno izmjenjena od planirane, odnosno maksimalno je prilagođena okolini i stvarnim potrebama naselja.

Također se zahvaljujemo i svim okolnim suvlasnicima i stanarima koji nisu ustrajali u namjeri da zaustavimo taj u konačnici plemenit projekt samo radi dugogodišnjih problema sa osobama koje sačinjavaju vijeće u lokalnim “MO”.

Imamo i jedan prijedlog – kad se već radi na tom našem dječijem parku …
… zamolit ćemo “Grad Rijeku”, nadležne osobe iz “Čistoće” i vlasnika firme koja izvodi spomenute radove da uklone nedavno dodanu “najvišu stubu” sa funkcijom da pjesak zadržava u parku jer je doista nezgodna, pa čak i pomalo opasna – većinski smo se složili da je više na štetu nego na korist, kao i da nam u što kraćem roku organiziraju obrezivanje za četiri prerasla stabla koja se podjednako nadvijaju nad posjetiteljima parka i parkiranim vozilima ispod parka (već se nekoliko puta dogodilo da otrgnuta vjetrom ili samo osušena grana padne na neko parkirano vozilo).

To bi onda bio jedan doista dobar posao.

Još jedanput se zahvaljujemo svima uključenima i pohvaljujemo sav dosadašnji rad, ali i podsjećamo da se za ubuduće po pitanju ikakvih radova u našoj ulici i našoj okolici najprije kontaktira našu Udrugu na dostavljene kontakte jer upravo to i je jedan od ciljeva njenog osnivanja – bolja komunikacija, a samim tim i jedna zdravija suradnja.

Udruga / 04.03.2016.

Poštovani,
zahvaljujemo vam se na pohvalama vezanim za ugradnju pristupne staze koja omogućava lakši pristup osobama s ograničenom pokretljivošću i roditeljima s dječjim kolicima na površinu dječjeg igrališta. Vašem zahtjevu za uklanjanjem nedavno ugrađene posljednje stube na ulazu u dječje igralište, nažalost, ne možemo udovoljiti, jer ta stepenica svojim dimenzijama ne odudara od standarda, a ugrađena je u svojstvu barijere koja kod pojave velikih kiša zadržava rasipanje pijeska iz dječjeg igrališta po stubama i parkiralištu.
Stabla iz vašeg upita orezat će se do kraja ovoga ožujka.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite

Kalendar događanja