Danas kada sam prolazio ovim dijelom grada, iznenadio sam se kada sam vidio koji su auti parkirani kraj objekata bez kućnog broja.
A nalaze se između Drenove, Novog naselja Škurinje i Paškinovca.

Tko kontrolira izgradnju ovakvih objekata, jer u zadnjih par godina na tom prostoru je izgrađeno nekoliko zidanih nastambi.

Dali se na tom prostoru planira izgradnja stanova, pa su oni zauzeli ove parcele da bi dobili u zamjenu stanove.

delStipe .. / 22.05.2011.

Poštovani,

kontrola bespravno sagrađenih objekata u nadležnosti je Građevinske inspekcije. Našim je službama poznato da je na prostoru između Drenove, Škurinja i Paškinovca sagrađeno više bespravnih stambenih objekata, pa je Direkcija za komunalno redarstvo Grada Rijeke prošle godine podnijela prijavu nadležnoj građevinskoj inspekciji.

Zapadno od višestambenih POS-ovih građevina izgrađenih za potrebe Sveučilišta u Rijeci, APOS Grada Rijeke planira graditi četiri višestambenih građevina po modelu POS-a te će se nekoliko bespravnih objekata koji se nalaze na tom području ukloniti do početka građenja.

Odgovorite