Dobar dan,

Ovo nije tužibaba već jedno pitanje, znam da se ovdje uredno dobije odgovor pa sam odlučio staviti ovdje.

Zanima me što je s projektom obnove bazena na Školjiću. Surfajući internetom našao sam na stranicama grada Rijeke da je bilo u planu i da su neki projekti napravljeni ali vidim da se to zadnji put spominjalo 2008 godine, pa me zanima je li grad još uvijek zainteresiran za obnovu s obzirom da je prošlo 10 godina te zašto se je dopustilo da to tako propadne, mislim da bi bila velika šteta to ne obnoviti jer se nalazi u centru grada te mislim da bi se bazeni na kantridi znatno rasteretili. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

LINK: https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/gradski-projekti/aktualni-projekti-2/obnova-bazena-na-skoljicu-rehabilitacijski-centar-za-osobe-s-invaliditetom/

cyberx / 19.08.2017.

Poštovani,
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb je 2007. godine naručio izradu Idejnog arhitektonskog projekta „Rekonstrukcije bazena na lokaciji Školjić“. Po dobivenom projektu održano je nekoliko sastanaka između nadležnih gradskih odjela vezano za problematiku tehničke dokumentacije te dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole.
Naime, izradom i promocijom projekta Rekreacijsko-rehabilitacijski centar Školjić, predviđena je opsežna rekonstrukcija sklopa nekadašnjih bazena i javne kupaonice, a s ciljem stvaranja novih prostora i sadržaja za medicinsku rehabilitaciju pacijenata i rekreaciju građana u gradskom središtu. Potrebno je napomenuti kako realizacija projekta od samoga početka nije bila zamišljena proračunskim sredstvima Grada Rijeke, već na tržišnom principu ili putem europskih fondova. U tom smislu ovaj se projekt i nadalje promovira na tržištu nekretnina. Međutim sama lokacija na kojoj se bazen Školjić nalazi ima određena ograničenja koja, potencijalnim investitorima otežavaju odluku o ulaganju u ovaj objekt i cijeli prostor. U tom smislu, realno je očekivati da će izrada projekta i realizacija drugog kolosijeka željezničke pruge, u sklopu kojega se predviđa i uklanjanje postojećeg nasipa, biti poticajni za potencijalne ulagače, jer će se takvim zahvatima otkloniti bitni nedostaci mikrolokacije.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite