• Nagrade Grada
  Rijeke za životno djelo

            Nagrada
se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju
znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti,
kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje
predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke. Nagrada Grada
Rijeke za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u
Republici Hrvatskoj.

 

 • Zlatne plakete
  “Grb Grada Rijeke”

            Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke”
se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i
interesa Grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili
pravnoj osobi za dugogodišnji rad i
doprinos
u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i
socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke
kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim
područjima društvenog života.

 

 • Godišnje
  nagrade Grada Rijeke

            Godišnja
nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i
postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se
dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili
pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture,
zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture,
zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

Prijedloge za
dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti:

 • građani Grada Rijeke,
 • domaće pravne osobe i
 • gradonačelnik Grada Rijeke.

            Prijedlozi
za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose
se u pisanom obliku poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom
“Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada
Rijeke, Titov trg 3, do ponedjeljka,
2. ožujka 2015. godine.

            Cjelokupan
tekst javnog poziva objavljen je na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.