U sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana izvode se radovi statičke sanacije i konzervacije zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela kako bi se omogućilo aktivno i sigurno korištenje te trajna zaštita od devastacije.

Projekt
“Putovima Frankopana” pokrenula je Primorsko-goranska županija s ciljem obnove
i održivog korištenja frankopanske materijalne i nematerijalne baštine. Ukupan
proračun projekta je 61 milijun kuna, od čega je 47,3 milijuna kuna
bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova Europske unije. Za statičku
sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela
osigurano je oko 1.6 milijuna kuna, pri čemu je udio Grada Rijeke 460 tisuća
kuna, a preostali iznos se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana izvode se radovi statičke sanacije i konzervacije zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela kako bi se omogućilo aktivno i sigurno korištenje te trajna zaštita od devastacije.Cilj
projekta Kulturno-turistička ruta je zaštititi kulturno nasljeđe obitelji
Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvaranje nove gospodarske
i društveno vrijednosti kroz turističku valorizaciju. Projekt obuhvaća ukupno
17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, koje će se
obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te promovirati cjelovitom
kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

Projekt je
izradila tvrtka CON-TEC d.o.o., radove izvodi tvrtka FIDAL d.o.o. Rijeka, a
nadzor je provjeren A3 consult d.o.o.

Osim
ulaganja u statičku sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela
kaštela Trsat, uredit će se i interpretacijski park na otvorenom.