Putokazi

Iza grupe ostali su lipanjski nastupi na Brijunima, u Taru
(Club Tamaris) i u Poreču (Parentium). Publika može vidjeti i čuti Putokaze tijekom
srpnja na Brijunima, gdje sudjeluju u predstavi Kralj Lear (10.,11.,12. i 13.
srpnja), zatim u Baški (16. srpnja), Njivicama (19. srpnja),  Malinskoj (20. srpnja), Novom Vinodolskom
(22. srpnja), Poreču (26. srpnja, u klubu Galijot), Taru (27. srpnja, u Clubu
Tamaris) i Umagu (28. srpnja, na Trgu slobode). Tijekom kolovoza Putokazi
nastupaju u Poreču (2. kolovoza, na Trgu slobode), Opatiji (15. kolovoza, u
hotelu Milenij), Poreču (16. kolovoza u Parentiumu) i 23. kolovoza u Galijotu),
također u Kninu (24. kolovoza, na Festivalu ruralne kulture).

Ljetni koncerti Putokaza 100-minutni su happeninzi koji se
odvijaju pod nazivom Dotakni Mjesec.

Okosnica im je glazbeno-scenski kolaž tema
s njihovih autorskih projekata Mjesec, Androida i Nova Zemlja.

Oznake