18. kolegij gradonačelnika

Izvještavajući o provedbi mjera namijenjenih zaštiti
socijalno ugroženih građana Rijeke u 2017. godini, Jasna Kalanj iz Odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb istaknula je kako su protekle godine, uz proširenje
prava za pojedine kategorije postojećih korisnika, nove skupine korisnika po
prvi puta dobile priliku ostvariti socijalnu pomoć, poput jednoroditeljskih
obitelji, starijih osoba bez osobnog prihoda, nezaposlenih osoba te djece s
teškoćama u razvoju koja ostvaruju pravo na ranu intervenciju.

U 2017. godini korisnicima su bila dostupna ukupno 22 oblika
pomoći, pri čemu je najveći broj prava bio dostupan korisnicima zajamčene
minimalne naknade (17 različitih pomoći), građanima s prihodima nižim od
gradskih cenzusa prihoda (13 različitih pomoći), građanima koji zbog bolesti
ili invaliditeta ostvaruju različita 
prava pri CZSS-u Rijeka (12 pomoći), jednoroditeljskim kućanstvima (9
pomoći), te stradalnicima rata (7 pomoći). Ostalim kategorijama korisnika
dostupne su od jedne do najviše tri pomoći.

Socijalnim je mjerama iz proračuna Grada Rijeke zaštićeno
8.605 korisnika, koji su koristili 16.872 prava na različite oblike pomoći, što
znači da je svaki korisnik ostvario prosječno dva prava. Najviše je korisnika
ostvarilo pravo na naknadu troškova javnog gradskog prijevoza (3.632
korisnika), potom naknadu troškova marende učenika osnovne škole (1.758
korisnika), subvenciju troškova vode, odvodnje te odvoza komunalnog otpada (oko
1.300 korisnika) te naknadu troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću (1142
korisnika).

 

Socijalni program

 

Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi
protekle godine utrošeno je 23.658.817,13 kuna iz gradskog proračuna,
1.052.934,11 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava, 643.150,00
kuna iz županijskog proračuna te 275.813,67 kuna iz sredstava Zaklade Hrvatska
za djecu. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno
25.630.714,91 kuna, odnosno 2.978,58 kuna po korisniku godišnje.

 „Stoga se može
zaključiti da je prošlogodišnjim izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi razina
socijalne zaštite građana Rijeke poboljšana, pri čemu su zahtjevi prema
gradskom proračunu i proračunima gradskih partnera čak i smanjeni,“ kazala je
Kalanj.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako se u
godini kad Grad Rijeka obilježava 25. obljetnicu utemeljenja, puni 20 godina
sustavno uređenog Socijalnog programa, koji je bio jedinstven na razini Hrvatske
prije dva desetljeća, a u mnogo čemu je specifičan i danas.

„Kada bi Grad Rijeka držao samo svojih zakonskih obveza,
Socijalni program obuhvaćao bi samo 12% postojećih korisnika, odnosno korisnika
zajamčene minimalne naknade, kojima jedinica lokalne samouprave temeljem zakona
mora osigurati podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, što
znači da bo ostalih 88% korisnika bilo izuzeto iz programa. Ove brojke najbolje
pokazuju širinu Socijalnog programa Grada Rijeke i naše opredjeljenje da
građanima pružimo stupanj socijalne zaštite iznad državnog standarda,“ ocijenio
je gradonačelnik Obersnel, izrazivši zadovoljstvo smanjenjem broja korisnika
Socijalnog programa, što ukazuje i na određeni gospodarski oporavak.

Među novinama uvedenim protekle godine u Socijalni program,
gradonačelnik Obersnel posebno je istaknuo poklon-bon za kupnju kućansko
uređaja namijenjen samcima-korisnicima zajamčene minimalne naknade, slijedeći
na taj način politiku Europske unije u borbi protiv energetskog siromaštva.
Pored ove mjere, Grad Rijeka već niz godina socijalno ugroženim građanima
sufinancira troškove centralnoga grijanja i električne energije.