Grad Rijeka će projekte i programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koje su predložile udruge i vjerske zajednice u 2019. godini podupirati s 3,6 milijuna kuna.

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju istaknula pročelnica
Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, u siječnju je raspisan
javni poziv čiji je cilj putem odabranih kvalitetnih projekata i programa
doprinijeti unaprijeđenu socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih
skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak
je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj
je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju
različita rizična ponašanja.

10 % više sredstava nego lani

Na natječaj je pristiglo 85 prijava, od čega su 82 prijave
ispunjavale formalne uvjete, a stručno povjerenstvo je za financiranje
predložilo 50 projekata i programa iz područja socijalne skrbi te 18 projekata
i programa koje se odnose na zdravstvenu zaštitu. Za projekte i programe iz
područja socijalne skrbi odvojit će se 3,1 milijuna kuna, a za projekte koji se
tiču zdravlja 540 tisuća kuna. U usporedbi s proteklom godinom, poduprt je
isti broj projekata, ali je izdvojeno deset posto više sredstava.

Primjerice, za dva riječka prihvatilišta za beskućnike
izdvaja se 580 tisuća kuna, dvije udruge će za resocijalizaciju
marginaliziranih skupina dobiti 25 tisuća kuna, za sklonište za žrtve nasilja i
rad sa žrtvama, među kojima i žrtvama pedofilije, ali i počiniteljima nasilja odvojit
će se 485 tisuća kuna, dok se povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog
smještaja Grada Rijeke udruge Terra podupire se s 200 tisuća kuna.

Rad s ciljanim skupinama

S 30 tisuća kuna podupire se projekt „Moje mjesto pod
suncem“ kojim se djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurava poticajno
okruženje u kojem imaju priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im
njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti. Za rad s ovisnicima i ostalim
rizičnim skupinama te prevenciju ovisnosti i njegovanje zdravih stilova života
izdvaja se 420 tisuća kuna.

Programi su usmjereni i na druge ciljane skupine: djeci s
teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi,
braniteljima i stradalnicima rata te teško bolesnim i kronično bolesnim
osobama.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako Grada
Rijeka već niz godina provodi natječaje za predlaganje projekta u zdravstvenoj
zaštiti i socijalnoj skrbi iako za to ne postoji zakonska obveza, kako bi u
suradnji s partnerskim organizacijama građanima osigurao višu razinu socijalne
i zdravstvene zaštite.

„Ovakav način financiranja potiče razvoj civilnog društva, a udruge svojim
znanjima i ljudskim resursima, osim potpore dobivene od Grada Rijeke,
osiguravaju za svoj rad značajan dio sredstava i na natječajima u Hrvatskoj i
Europskoj uniji,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, napominjući kako na ovaj
način ne samo da se značajan broj ljudi bavi humanitarnim radom, već kroz
zaposlenje u udrugama osigurava vlastitu egzistenciju.