U Gradskoj vijećnici održana je prezentacija projekta Rijeka – Zdravi grad studentima pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Prezentacija je organizirana za polaznike kolegija
“Pedagogija treće životne dobi” i kolegija „Odnosi u obitelji“, kojima je
predstavljen projekt „Rijeka – Zdravi grad“ s posebnim naglaskom na rad Grada
Rijeke i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije što se
tiče osoba starije životne dobi i potpore obiteljima te rada tematskih grupa za
zdravo starenje te za potporu obitelji i mladima projekta „Rijeka – Zdravi
grad“.

O programima su govorili pročelnica Odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb Karla Mušković, voditelj projekta „Rijeka – Zdravi grad“ Jadran
Mandekić te predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koji su ujedno i
voditelji tematskih grupa – Helena Glibotić Kresina voditeljica je Tematske
grupe za zdravo starenje, a Darko Roviš voditelj tematske za potporu obitelji i
mladima.

Prof. Jasminka Zloković s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog
fakulteta izrazila je uvjerenje kako će ove informacije pomoći studentima u
njihovom budućem radu, budući da se kroz politiku Grada Rijeke te putem
projekta Rijeka – Zdravi grad osmišljavaju programi usmjereni očuvanju i
poboljšanju zdravlja i socijalnih prilika građana svih životnih dobi.

Pročelnica Mušković istaknula je kako je u Rijeci, osim
pomoći propisane zakonom, građanima nudi značajan broj pomoći i programa, čiji
je broj, ne uzima li se u obzir Zagreb koji ima status županije, najveći u
Hrvatskoj. Prateći statistiku, ali i stanje na terenu, Grad Rijeka nastoji
prilagođavati potporu potrebama građana, a u tome je velika uloga upravo projekta
„Rijeka – Zdravi grad“ koji ima niz projekata namijenjenih obiteljima, mladima
te starijim sugrađanima.

Kalendar događanja