kicma 2010 logo

11.00 h | galerija Kortil
Nada Mihelčić, Zeleni pas
Predstavlja: Alica Kolarić

12.00 h | Filodrammatica
Milorad Stojević, Zaokret u pejzažu
Predstavljaju: Branko Maleš i Ervin Jahić

17.00 h | atrij HKD-a
Robert Vrbnjak, Zbog munjolova, zaborava i kemijskog sastava ljubavi
Predstavlja: Milan Zagorac

18.00 h | atrij HKD-a
Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje
Predstavlja: Drago Glamuzina

19.00 h | atrij HKD-a
Bruno Šimleša, Škola života
Predstavlja: Bruno Šimleša

20.30 h | terasa Conta*
Evelina Rudan, Miroslav Kirin, Zoran Kršul, Sead Begović, Ivan Herceg, predstavljanje pjesnika i čitanje
Izbornici i predstavljači: Tonko Maroević i Branko Maleš

* u slučaju kiše i hladnoće, program se premješta u atrij HKD-a