MO ŠKOLJIĆ

Prijava djece može se obaviti na tel: 051/209 370 ili na e-mail mo.skoljic@rijeka.hr, a roditelji, odnosno staratelji, obvezni su naknadno preuzeti pozivnicu u uredu MO, Žrtava fašizma 2, u dogovoru s tajnikom MO.

Oznake