MO ŠKOLJIĆ

Program je namijenjen djeci od 3 do 7 godina vrtićke dobi s prebivalištem na području MO Školjić. U okviru programa organizirana je prigodna kazališna predstava i podjela manjih poklon paketa, a prijava djece bit će u prostorijama MO Školjić, Žrtava fašizma 2/II u razdoblju od 4. do  9. 12. 2017.

Točno vrijeme predviđeno za prijave kao i ostali detalji bit će objavljeni na web stranici MO Školjić dana 01.12.2017.

Oznake