Nezaposlenost

U siječnju je bilo 1.878 novoprijavljenih nezaposlenih osoba, što je
20,5 % manje nego u istom mjesecu prethodne godine. Izravno iz radnog
odnosa došlo je 1.480 osoba ili 78,8 %, iz neaktivnosti 338 osoba ili
18,0 %, dok je 1.714 osoba ili 91,3% imalo prethodno radno iskustvo.

S
obzirom na temelje prestanka radnog odnosa osobe koje su prethodno bile
zaposlene, u evidenciju Zavoda u najvećem broju su došle zbog isteka
rada radniku na određeno vrijeme ili sezonskim poslovima (74,3 %),
poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili
organizacijskih razloga (14,2 %) te na osnovi sporazuma radnika i
poslodavca (7,1 %).

PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA I ZAPOŠLJAVANJE
 
Tijekom siječnja 2016. godine Zavodu je prijavljeno ukupno 2.354 slobodna radna mjesta, što je 88,2 % više nego u siječnju 2015.
 
Najviše traženih radnika prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: 

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  (535 ili 22,7 %),
 • umjetnost, zabava i rekreacija (462 ili 19,6  %),
 • trgovina (368 ili 15,6 %),
 • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (356 ili 15,1 %),
 • obrazovanje  (145 ili 6,2 %) i
 • prerađivačka industrija (127 ili 5,4 %).

Najtraženije skupine zanimanja u siječnju 2016. godine: 

 • Organizatori/organizatorice putovanja i službenici/službenice u turističkim agencijama – 450
 • Domaćinska zanimanja u uredima, hotelima i ostalim objektima  –  431
 • Konobari/konobarice-  183
 • Kuhari/kuharice -168
 • Prodavači/prodavačice u trgovinama  – 128
 • Ekonomski stručnjaci/ekonomske stručnjakinje – 63
 • Kuhinjski pomoćnik/kuhinjske pomoćnice –  47
 • Jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji, d. n.- 43
 • Nastavnici/nastavnice u srednjim školama – 42