Javna priznanja Grada Rijeke dodjeljuju se već niz godina s ciljem odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” dodjeljuje se za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu ovih javnih priznanja Grada Rijeke imaju građani Rijeke, domaće pravne osobe i gradonačelnik Grada Rijeke.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku, poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili osobno u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, do ponedjeljka, 28. veljače 2022. godine.

Tekst javnog poziva koji sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog te obrazac za podnošenje prijedloga dostupni su na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr, na poveznici https://www.rijeka.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-rijeke-u-2022-godini/

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.