Rijeka je promijenila mnogo vlasti odnosno pripadala pod Austriju, Mađarsku, Italiju… Kako se se mijenjale vlasti, sa sobom su donosili svoja obilježja i nametali ih Rijeci. No, povijesno obilježje Rijeke, grb dvoglavog orla, ostao je prisutan sve do danas. O riječkim zastavama, te njihovim promjenama i primjenama, pogledajte više u video reportaži.