Jučer je u Domu mladih u Rijeci po petnaesti put započeta preventivna akcija Prvi koraci u prometu.

Program „Prvi koraci u prometu“ obuhvaća učenike i učenice
prvih razreda osnovnih škola Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, ukupno
njih 2.468. Program realiziraju djelatnici Doma mladih u suradnji sa Prometnom
policijom PU-PGŽ, Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama, Odjelom
gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjelom gradske uprave za šport i tehničku
kulturu te Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje PGŽ.

Prvog dana u Dom mladih dolaze učenici i učenice OŠ Brajda.

U ponedjeljak će također biti predstavljeni novi prometni
programi koje je Dom mladih u novoj školskoj godini 2017./2018. pokrenuo u
suradnji s relevantnim ustanovama Grada Rijeke.

U ponedjeljak, 9. listopada 2017., počinje Biciklistička škola, projekt Doma mladih kojim će se
omogućiti učenicima i učenicama 5. razreda osnovnih škola pohađanje Programa osposobljavanja
upravljanja biciklom i biciklističkoga ispita. Dom mladih je uspostavio
suradnju s 20 osnovnih škola s područja Grada Rijeke te će od listopada do
travnja Program proći 200 učenika petih razreda. Projekt je financiran od
strane Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH.

U suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje pokrenut je
program “Sigurni koraci u prometu” koji uključuje prometnu edukaciju djece s
posebnim potrebama. Kroz cijelu školsku godinu korisnici Centra, raspoređeni u
nekoliko grupa, dolazit će jednom mjesečno u Dom mladih na edukaciju, gdje će
kroz simulaciju stvarnih prometnih situacija, ali u sigurnom okruženju vježbati
kretanje u prometu.

Prometni odgoj važan je dio programa predškole stoga je Dom
mladih u suradnji s Dječjim vrtićem Rijeka, prateći Nacionalni program
sigurnosti cestovnog prometa RH i potrebe predškolske djece da tijekom odrastanja
dobiju što više kvalitetnijih poticaja, kako bi jednog dana bili odgovorni i
sigurni učesnici u prometu, osmislio program Promet u predškoli kojeg čine 4
radionice za djecu u 5. i 6. godini života. Time bi se nadopunio prometni odgoj
koji se s djecom provodi u vrtiću.