Mladi iz Učeničkog doma „Podmurvice“ posljednje su mjesece posvetili temi ljudskih prava i građanske participacije, kroz formu videoaktivizma, a njihovi video radovi nastali u tom periodu bit će predstavljeni u srijedu, 31. svibnja, od 20 sati u Art-kinu.

Riječ je o rezultatima edukacijskog projekta “Reci, pa
ispeci 2” koji od 2015. provode riječke udruge Filmaktiv i Pariter, u
suradnji s Učeničkim domom “Podmurvice” Rijeka.

Projekt je osmišljen kao odgovor na manjkavost obrazovnog
sustava da uvijek i adekvatno odgovori na sve učestaliji govor mržnje u javnom
prostoru, nasilje u obiteljskim i partnerskim odnosima, nasilje među mladima
kao i na sve prisutnije inicijative usmjerene na isključivanje i neuvažavanje
potreba i prava pojedinih manjina.

Imajući na umu važnost preuzimanja i prakticiranja uloge
aktivnih građana već od srednjoškolske dobi, provoditelji edukacije aktualne su
teme s učenicima obradili u formi videoaktivizma te s mladima podijelili znanja
potrebna za izradu kratkog dokumentarnog filma. Kreativni izričaj u formi videa
postaje tako način artikulacije potreba šire društvene zajednice a
propulzivnost audiovizualnog sadržaja, medija bliskog srednjoškolskoj
populaciji, također omogućuje kreativnu interpretaciju pojma
građanina/građanke, ljudskih prava, odgovornosti, demokratskih vrijednosti i
građanske svijesti.

Mladi iz Učeničkog doma „Podmurvice“ posljednje su mjesece posvetili temi ljudskih prava i građanske participacije, kroz formu videoaktivizma, a njihovi video radovi nastali u tom periodu bit će predstavljeni u srijedu, 31. svibnja, od 20 sati u Art-kinu.Kako bi se upoznali sa specifičnim potrebama te brojnim
fizičkim i društvenim barijerama pred slijepim i slabovidnim te osobama s
invaliditetom, mladi su surađivali i s Emilom Mandarićem (Udruga slijepih
Primorsko-goranske županije) te s Elizabetom Vega (RiOrgone – Inicijativa za
zdravo življenje).

Na koji su način učenici Učeničkog doma „Podmurvice“
interpretirali svoju ulogu aktivnih građana/ki, bit će prezentirano posljednjeg
dana svibnja u Art-kinu gdje će se moći pogledati i dokumentacijska izložba
njihove aktivističke akcije.

Projekt “Reci, pa ispeci” realiziran je uz
financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku.