Riječ je o
slikovnicama namijenjenim djeci oštećena vida koje, kako autorice ističu, vode
u svijet djetinjstva, jednako šaren bez obzira na drugačije boje i oblike pod
prstima. Upravo zato slikovnice mogu biti jednako korisne i zanimljive svoj
djeci.

Izdavanje slikovnica financirano je putem projekta
Zaklade „Hrvatska za djecu“. Cilj projekta je pokazati kako taktilne slikovnice
mogu biti korisne i zanimljive te kako ih tiskati i učiniti dostupnima na
tržištu bez obzira na njihove specifičnosti.