Web stranicu i buduće aktivnosti vezane uz projekt
kandidature Rijeke za EPK predstavili su pročelnik Odjela gradske uprave za
kulturu Ivan Šarar i savjetnica za međunarodnu suradnju u Odjelu gradske uprave
za kulturu Irena Kregar Šegota. Stranicu je izradio Goran Grudić, stručni
suradnik u Službi za odnose s medijima i online komuniciranje Grada Rijeke, a o
sadržaju na stranici brigu će voditi Odjel za kulturu Grada Rijeke. Adresa
stranice je http://www.rijekaepk.eu.

“Titulom EPK 2020. godine Rijeka bi postigla veliku
međunarodnu vidljivost i puno više turista. Ovaj projekt ima veliku europsku
dimenziju, podrazumijeva veliku uključenost građana i mora ostaviti dugotrajan
učinak u gradu”, kazala je Kregar Šegota dodavši da već sada kada je
Rijeka istakla kandidaturu ima puno onih koji žele uspostaviti suradnju, poput
stručnjaka za rekonstrukciju kulturne baštine iz Trsta i Sveučilišta u
Hamburgu.

“Odluka o tome koji će hrvatski grad ponijeti ovu
titulu bit će donesena krajem 2015. ili početkom 2016. godine, što znači da će
se na programu detaljno raditi kad dobijemo titulu, ali je presudno sve što će
se raditi iduću godinu i pol dana”, kazao je pročelnik Šarar naglašavajući
kako se angažman Odjela gradske uprave za kulturu oko kandidature za EPK
pretvorio u redovnu aktivnost. Intenzivirana je suradnja sa Sveučilištem,
Primorsko- goranskom županijom, obavljena su dva kruga razgovora s Mjesnim
odborima, poduzetnicima i ravnateljima svih kulturnih ustanova u Rijeci.

Kako se aktivnosti na projektu kandidature budu intenzivirale
i kako kandidatura bude zadobivala svoje programske obrise, tako će se
mijenjati i struktura same web stranice, odnosno broj rubrika i količina
sadržaja. Podsjetimo kako je Gradsko Vijeće Grada Rijeke Odluku o isticanju
kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine donijelo u
travnju ove godine.

Trenutačno se na web stranici nalazi kratka informacija o
samom projektu kandidature Rijeke, potom rubrika u kojoj će biti predstavljeni
europski gradovi – dosadašnje prijestolnice kulture, rubrika vijesti te
odgovori na često postavljana pitanja.  Na stranici će se objavljivati
vijesti o različitim događanjima u Rijeci vezanim uz provedbu projekta
kandidature za EPK.

Svaki članak moguće je podijeliti na društvenim mrežama (FB,
TW, G+), a stranica također trenutno omogućava pristup na račune Grada Rijeke
na društvenim mrežama, no u dogledno vrijeme sam projekt kandidature Rijeke za
EPK otvorit će svoje račune na društvenim mrežama.

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijet će Odluku
kojom će se definirati aktivnosti provedbe projekta EPK, nakon čega će
Ministarstvo kulture raspisati i provesti natječaj temeljem kojeg će gradovi u
RH moći kandidirati svoje projekte. Određeni grad izabire se za Europsku
prijestolnicu kulture prije svega temeljem programa za godinu za koju se
natječe, a ne samo zbog onoga što on jest, i kulturnih programa koje ima.

Do siječnja iduće godine Ministarstvo kulture raspisat će
natječaj za gradove kandidate u Hrvatskoj, a Europska komisija će o tome
odlučiti 2016. godine. Pisanje prijavnice i natječaj mogu trajati godinu dana,
a natjecanje se obično provodi u dva kruga. Cijeli projekt izvrsna je prilika
za mobilizaciju svih kulturnih čimbenika na pripremi čitavog niza aktivnosti.
Proces kandidature potaknut će jačanje kulturnih veza, promociju
multikulturalnosti i višejezičnosti, uzajamno razumijevanje i osjećaj
pripadnosti europskom građanstvu. To je ujedno i prilika za urbanu obnovu i
povećanje međunarodne prepoznatljivosti grada, s naglaskom na bogatstvo
kulturne različitosti Europe.

Grad Rijeka u pripremu kandidature želi uključiti čitavu
zajednicu, želi da ona bude temeljena na suradnji čitavog  kulturnog
sektora , ali i drugih sektora i dionika,  u gradu, regiji i šire.