Panorama Rijeka

Direktor riječke
Turističke zajednice Petar Škarpa rekao je da je turizam vezan za
kulturu primarni cilj razvoja riječkog turizma, da taj grad u posljednje
dvije godine ima 50-posto povećan turistički promet, što je rezultat
planiranja i sinergije devet radnih tijela Turističke zajednice.

Gradonačelnik
Vojko Obersnel rekao je da je strategija nastala na temeljima
strategije razvoja Rijeke do 2020. Istaknuo je da turizam u Rijeci
ima rezultate koji pokazuju da se taj grad više ne prepoznaje kao sivi
lučki tranzitni grad i da ima što ponuditi.
 

Pročelnik
gradskog Odjela za kulturu Ivan Šarar smatra da je kultura najveći
potencijal za razvoj riječkog turizma, ali treba biti i oprezan jer ima
primjera kada turizam postaje štetan za kulturu. Dodao je da će se do
2020. dobar dio aktivnosti vezanih za turizam i kulturu moći financirati
iz europskih fondova.  

Strategiju je za Turističku zajednicu grada izradio Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, a Turističko
vijeće Turističke zajednice prihvatilo ju je u u rujnu, kad je
prihvaćen i model upravljanja riječkim turizmom vezanim za kulturu koji
predviđa osnutak radnog tijela koje će se baviti planiranjem,
koordinacijom provedbe strategije i vrednovanjem njezinih rezultata, a
činit će ga predstavnici Primorsko-goranske županije i grada Rijeke te
turističkih i marketinških agencija i hotelijera.

To
radno tijelo izradit će marketinšku strategiju razvoja turizma vezanog
za kulturu, koordinirati marketinške aktivnosti i
osmišljavanje turističkih proizvoda i usluga vezanih uz kulturu i dr.

Voditeljica
tima za izradu strategije Daniela Angelina Jelinčić rekla je da vizija
razvoja te vrste turizma određuje Rijeku kao mjesto u kojem se svatko
dobro osjeća. 
Ciljevi i
prioriteti razvoja te vrste turizma su integrirani pristup preobrazbi
grada kao kulturno-turističkog urbanog središta, prepoznatljivost Rijeke
kao kulturno-turističkog središta i dr.

Kalendar događanja

Skip to content