Predstavljena knjiga "Rat za Enciklopediju" Velimira Viskovića

O knjizi su, uz autora govorili Tonko Maroević
i Nikola Petković, a pomogao im je i Aleksandar Mijatović. Velimir Visković
kaže kako knjiga “Rat za Enciklopediju” polazi od činjenica, ali od
njegove percepcije i interpretacije činjenica. Trudio se je, tvrdi, kritički
osvrnuti i na svoje vlastite izjave iz tog vremena, iako nije sasvim siguran
koliko je u tome uspio. Rasprava u Ex librisu doticala se polemika koje su se
oko “Hrvatske književne enciklopedije” vodile, ali i mobinga te
šikaniranja kojem su, prema Viskovićevom svjedočenju, bili izloženi njegovi
suradnici i on sam. Više o knjizi autor je rekao za našu kameru.