Predstavljena knjiga Gorana Kalogjere

 „Mislim da Makedonci,
kao nacionalna manjina u Rijeci, mogu biti ponosni jer su dosta toga ostavili
iza sebe“, rekao je Kalogjera te je posebno istaknuo rad Makedonskog kulturnog
društva Ilinden.