Predstavljen program Dan Ruže Sabol

“Dan Ruže Sabol” održat će se u Gradskoj
vijećnici 3. lipnja 2016. od 11.00 do 13.00 sati.

 

Program:

11.00 – 11.10    
Otvaranje skupa, pozdravljanje prisutnih (za Udrugu Nada: Saša Čohar
Mančić,  prof; za EDH:.doc. dr. sc. Vesna Ramljak ili mr. sc. Ljiljana
Vrcić-Kiseljak)

11.25 – 11.40    
Mr. Sc. Lj. Vrcić-Kiseljak: Prof. dr. sc. Ruža Sabol i njezin rad na području
rehabilitacije onkoloških bolesnika

11.45 – 12.00   
Inka Miškulin, prof. psiholog: Psihološka pomoć ženama oboljelim od raka dojke

12.05 – 12.20   
Božica Šnajdar, bacc. med. tehn: Povijest ED i EDH

12.25 – 12.40  
Doc. dr. sc. Vesna Ramljak: Znanjem protiv raka dojke

12.45 – 13.00   
Doc. dr. sc. Franjo Lovasić: Novosti u kirurškom liječenju raka dojke-da li se
rak dojke može izbjeći?

 

Prof. dr. sc. Ruža Sabol je svojim kliničkim,
nastavničkim i istraživačkim radom doprinijela razvoju fizioterapije, a na
njezinu inicijativu 1997. Dan narcisa je došao u Hrvatsku.