Riječ utopija, premda dolazi iz grčkog, nije nastala u doba najvećih dostignuća stare Grčke, iako je njen autor puno dugovao Platonovoj ‘Državi’, na tragu koje je napisao jedno od najvažnijih djela renesansne filozofije. Za ime djela upotrijebio je upravo svoju jezičnu kovanicu, tj. puni naziv je De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia, a autor je engleski filozof, pravnik, i državnik Sir Thomas More, jedan od najpoznatijih protureformatora.

Utopija, doslovno, označava ne-mjesto, iako se u njenom grčkom nazivu krije igra riječi, jer eutopija, koja se na grčkom gotovo istojetno čita, označava savršeno mjesto, a čini se da je Moreova namjera bila opisati ‘mjesto koje je toliko savršeno da ne postoji’.
‘Utopija’ je nastala je 1516., a istovremeno je satira političkih uređenja autorova vremena te opis organizacije idealne države. More je kroz romanesknu formu ponudio pitanja i odgovore na mnogobrojna goruća društvena i politička pitanja.

Nova predstava Žaka Valente, koju kao koautor potpisuje Marko Kalc nastala je upravo istraživanjem smisla utopije, tj. kako autori sami kažu:  Od 1516.g. sve do danas „utopija“ će se upotrebljavati u značenju svih mogućih fantazmi, najprije o kolektivnoj, a zatim i individualnoj sreći ljudi zasnovanoj na zamisli sveobuhvatne provedbe „ načela pravednosti“ jednom shvaćenog kao potpuna jednakost u dokinutom privatnom vlasništvu, drugi put (nekada uključujući i ono prvo) kao jednakost u pravu na plodove rada, užitka zajedničkih dobara, obilja, sreće, sve do umišljanja „zemlje dembelije“ ili one gdje teku potoci limunade i raste drveće od čokolade“.

Dizajn svijetla potpisuje Alan Vukelić, glazbu MARINADA, snimanje zvuka Robert Merlak, a cjelokupnu organizaciju i produkciju Žak Valenta.

Predstava traje 50 minuta.

Projekt je realiziran uz podršku Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Oznake